Lễ Tạ Ơn, kỷ niệm 350 năm thành lập Thừa Sai Hải Ngoại Paris 1658-2008
tại nhà thờ Đức Bà Paris, ngày Chủ nhật 08 tháng 06 năm 2008

Ngày 08.06.1658, Ðức Thánh Cha Alexandre VII chấp nhận đề nghị của Thánh Bộ Truyền Giáo bổ nhiệm cha François Pallu và cha Pierre de la Motte làm đại diện tông tòa trong các sở truyền giáo ở Trung hoa, Việt Nam và các nước lân cận; và cha François de Montmorency-Laval làm giám mục Canada. Ngày 29.07.1658, ÐTC Alexandre VII bổ nhiệm cha François Pallu làm giám mục hiệu tòa Héliopolis, cha Pierre Lambert de la Motte làm giám mục hiệu tòa Béryte, và cả hai làm Giám Quản Tông Tòa cho các sở truyền giáo Trung Hoa và Việt Nam. Từ đó, ngày 29.07.1658 đã được coi là ngày thành lập Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Ngày 17-11-1658, cha Pallu được tấn phong giám mục tại Roma. Ngày 11.06.1660, cha Lambert được tấn phong giám mục tại Paris. Ngày 09.09.1659 ÐTC Alexandre VII ban sắc lệnh thiết lập 2 giáo phận truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam: ÐC François Pallu được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa Đàng Ngoài, với quyền cai quản 5 tỉnh Vân Nam, Quí Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và Tứ Xuyên của Trung Quốc và nước Lào; và ÐC Pierre Lambert de la Motte được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa Đàng Trong, với quyền cai quản các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Đảo Hải Nam của Trung Quốc và gồm luôn cả Chiêm Thành.

350 năm sau, ngày chủ nhật 08.06.2008, tại nhà thở Đức Bà Paris, Giáo Hội Công Giáo dâng LỄ TẠ ƠN.

ĐTGM Hà Nội đồng tế
Lễ tạ ơn này là của toàn thể Giáo Hội Công Giáo, vì có đại diện của Tòa Thánh thay mặt Đức Thánh Cha, là Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc,, có đại diện của trên 30 hồng y, tổng giám mục và giám mục của các nước Á châu, có đại diện của các hồng y, tổng giám mục và giám mục Pháp, có đại diện của trên 500 linh mục Á Châu và thế giới, có đại diện của đông đảo các giáo dân của các địa phận Pháp cũng như của các cộng đoàn công giáo Á châu sinh sống tại Pháp, trong đó có Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.
Nhiều phần trong thánh lễ đã được cử hành bằng ngôn ngữ Á châu, bài đọc một và những lời nguyện trước và sau truyền phép. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã đọc lời nguyện nhớ đến những kẻ đã qua đời bằng tiếng việt nam. Những bài đọc và những lời nguyện đã do các cha sinh viên Á Châu thi hành. Phần dâng lễ đã được đại diện các cộng đoàn công giáo Á châu tại Pháp tiến dâng: Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Lào, Cao Miên, Mã Lai, Nam Dương,…

Lời cám ơn Cộng đoàn và Tạ Ơn Chúa của Cha Bề Trên Tổng Quyền. Các giáo dân và quan khách đã vào nhà thờ. Các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và linh mục đã an tọa. Trước khi cử hành thánh lễ, cha Gioan Baotixita ETCHARREN, Bề trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã ngỏ lời cám ơn.

Cám ơn Ðức Hồng Y André Ving-Trois đã nhân lời đến chủ tế Thánh Lễ tạ ơn hôm nay cũng như đã chủ tế thánh lễ Khai Mạc Năm Hồng Ân, lê Ba Vua, ngày 06 tháng 01 đầu năm 2008. Và qua ĐHY, chúng con xin cám ơn Giáo Hội Pháp, và đặc biệt là Tổng Giáo Phận Paris, về sự giúp đỡ tận tâm và rộng lượng đã dành cho Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris trong những bước đầu. Từ Roanne, cha Đắc Lộ đã được Đức Cha de Maupas dẫn lên giới thiệu với Hội Thánh Thể (Compagnie du Saint-Sacrement), Vua Louis XIII, hoàng hậu Anne d’Autriche, công tước Vantadour. Thánh Vincent de Paul, nhà giảng thuyết lừng danh Bossuet, Nữ Công Tước d’Aiguillon, cha de Lingendes, cha Charles Lalemant, cha Jean Bagot,…Nhờ những giúp đỡ này, một số linh mục trẻ ưu tú của Giáo Hội Pháp đã dấn thân đáp lại tiếng gọi truyền giáo, lập nên Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Cám ơn các Ðức Giám Mục các địa phận Pháp đã gửi các linh mục đến Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris để tiếp tục công việc truyền giáo. Cám ơn tất cả những ai, đã cách này cách nọ giúp làm cho đời sống và sinh hoạt của Hội Thừa Sai được tiếp tục và phát triển phong phú. Ðặc biệt cám ơn những vị đã góp công vào việc đào tạo linh mục tại Chủng Viện Thừa Sai và tại Ðại Học Công Giáo Paris.

Cám ơn Đức Hồng Y Yvan Dias, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân Tộc. Được thành lập vào ngày lễ Ba Vua 06.01.1622 do ÐGH Grégoire XV, Thánh Bộ Truyền Giáo, tiền thân của Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân Tộc hiện nay, có sứ mệnh truyền bá đức tin, đã đưa ra một đường hướng mới về truyền giáo và đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập hàng giáo sĩ địa phương. Thánh Bô đã đóng góp rất nhiều vào việc thành lập, tổ chức và cải tiến Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Nhờ Thánh Bộ đề nghị mà Đức Thánh Cha Alexandre VII đã bổ nhiệm cha François Pallu và cha Pierre de la Motte làm đại diện tông tòa trong các sở truyền giáo Á Châu, và qua đó Hội TSHN Paris đã được thành lập vào năm 1658. Nhờ Thánh Bộ chỉ dẫn mà các thừa sai tiên khởi của Hội TSHN Paris đã thực hiện được việc rao giảng tin mừng một cách thích ứng, hữu hiệu và liên tục cải tiến. Xin Cám ơn Thánh Bộ và xin Đức Hồng Y Tổng Trưởng chuyển lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI lòng trung thành va hiếu thảo của chúng con.

Cám ơn Đức Ðức Cha Fortunato Baldelli, Khâm Sứ Toà Thánh tại Paris. Đức cha Bagny, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Paris vào đầu những năm 1650 là một trong những người đã góp phần giúp đỡ thành lập Hội TSHN Paris. Vài năm sau, khi phái đoàn cha François Pallu và Vincent de Meur đến Lamã vào năm 1657, Đức cha Bagny, đã trở thành Hồng Y và làm việc tại Giáo Triều, đã tiếp đón và giúp đỡ tận tình. Xin cám on Toà Khâm Sứ Paris đã luôn tiếp tục giúp đỡ Hội TSHN Paris.

Cám ơn các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục Á Châu. Trên 30 vị từ khắp các Giáo Hội Á châu: Nhật bản, Đại Hàn, Đài Loan, Việt Nam, Ai Lao, Cao Mên, Thái Lan, Miến Điện, Nam Dương, Ấn Độ, Madagascar,… đã đến cùng dâng LỄ TẠ ƠN với chúng con. Nguyên sự hiện diện của các Ngài cũng đã là một biến cố hạnh phúc cho chúng con rồi. Từ 350 năm trước đây, phát xuất từ Paris, hơn 4500 thừa sai đã đến quê hương của các Ngài để rao truyền Phúc Âm. Hạt giống tốt, người gieo giống khoẻ đã gặp được đất tốt. Hạt giống đã nẩy nở và sinh hoa trái tất đẹp hôn nay. Nhưng bao công khó, bao khốn cực, bao bắt bớ, bao bách hại. Bao nhiêu giáo dân Á Châu đã hiên ngang dổ máu mình để làm chứng cho đức tin. Chúng con xin cám ơn các Ngài, và qua các Ngài, cám ơn đồng bào và đồng hương của các Ngài đã từ 350 năm nay, tiếp đón chúng con, những thừa sai hải ngoại Paris. Xin cám ơn các Ngài vẫn còn tiếp đón các thừa sai trẻ cũng như những thanh niên chí nguyện thừa sai.

Cám ơn tất cả các linh mục, tu sĩ, hội dòng và cộng đoàn công giáo đã đến tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay. Đặc biệt cám ơn các cộng đoàn công giáo Á Châu tại Pháp đã đông đảo đến dự lễ.

Tạ Ơn Chúa đã gởi đến Hội Thừa Sai trên 4500 thanh niên, để dâng minh làm thừa sai hải ngọai. Tạ Ơn Chúa đã cho Giáo Hội Pháp trung thành với sứ mệnh truyền giáo. Tạ Ơn Chúa đã cho Các Giáo Hội Á Châu dịp dâng cho Hội Thánh nhiều vị tử đạo. Tạ Ơn Chúa đã cho các thanh niên pháp cùng hiệp thông với những thanh niên kitô Á châu.

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, do Đức HY Yvan Dias chuyển đọc. Tiếp theo lời của cha Bề trên Tông Quyền Hội Thừa Sai, Đức Hồng Y Andrê Vingt-Trois đã giới thiệu Đức Hồng Y Yvan Dias, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân Tộc, thay mặt Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đến chủ sự buổi lễ. Ngài cũng mang theo một sứ điệp do Đức Thánh Cha gởi Các Thừa Sai Hải Ngoại Paris.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ngỏ lời cám ơn các cha Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã đi Á Châu rao giảng Tin Mừng. Nhờ các ngài mà các linh mục địa phương đã được đào tạo và truyền chức, nhờ đó, Giáo Hội địa phương đã được thành lập với hàng giáo sĩ địa phương, và ngày nay, với hàng giáo phẩm địa phương.

Trên đường đi và truyền giáo ở Á Châu, Các Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã gặp rất nhiều khó khăn, đã bị ngăn cấm, đã phải hy sinh rất nhiều, có khi hy sinh đến cả mạng sống. Nhưng không nản chí, các ngài đã dậy giáo lý, đã chia sẻ đời sống với dân chúng, đã loan báo về Đức Kitô, đã tôn trọng và hội nhập vào văn hóa địa phương, …Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ võ và khuyến khích tiếp tục công cuộc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
Đức Thánh Cha cũng chào mừng ý chí làm chứng đức tin của những giáo dân. Và Ngài phó thác Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris Cho Mẹ Maria. Xin Đức Mẹ che chở và bảo trợ Hội và các Thừa Sai.


Lời chia sẻ Tin Mừng của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Paris. Nhắc lại Tin Mừng thánh Mátthêu, 9,9-13, kể chuyện Chúa dùng bữa tại nhà Mát Thêu với những người thu thuế và tội lỗi, ĐHY Andrê Vingt-Trois đặc biết nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc thừa sai: « Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi ».

Tất cả những thừa sai của Hội TSHN Paris đều chỉ có một ý muốn nung nấu là đem Chúa Kitô đến cho mọi người trên khắp thế giới. Bất chấp hiểm trở, khó khăn, các thừa sai không đi tìm mạo hiểm, nhưng đi rao giảng Tin Mừng. Các ngài đi đến khắp mọi dân nước, học hỏi ngôn ngữ và văn minh của họ, rồi giới thiệu với họ về Chúa Kitô.

Làm việc truyền giáo, các thừa sai không khinh khi hay ruồng bỏ những kinh nghiệm, văn hóa, thói tục của những người địa phương. Nhưng các ngài cũng không quên nói lên cái nét đặc biệt của đức tin công giáo: tin vào Chúa Kitô, tin vào sự sống lại của Ngài, cậy vào sức mạnh thiêng liêng của Chúa, sức mạnh mà Chúa Thánh Linh ban cho các ngài được hưởng, đồng thời giúp các ngài làm chứng.


18 giờ 30, đoàn mục tử hành lễ tiến vào nhà thờ. Hai tiếng cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ và cùng nhau tạ ơn Chúa. 20 giờ 30 đoàn hành lễ đi ra. Trên đường về nhà mặc áo, nhiều giáo dân xếp hàng hai bên đường cung tiễn. Nhiều người lợi dụng dịp may, đến chào kính hay thưa chuyện cùng chủ chăn của mình.

Năm Hồng Phúc kỷ niệm 350 năm thành lập hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, 1658-2008, đã đi được gần một nửa. Từ nay theo chương trình tiên liệu, chỉ còn lại những việc chính yếu sau đây:
• Triển lãm về « Các Sở Thừa Sai Hải Ngoại ở Á Châu: 350 năm lịch sử và mạo hiểm», tại 128 rue du Bac, 75007 Paris. Mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật, từ 14 đến 18 giờ. Cho đến ngày 29 tháng 06 năm 2008.
• Thứ bảy 21.06.2008, 20 giờ 00: Vũ Ấn độ, do nhóm Nrityavani ở Bangalore thực hiện; ở ME. Vào cửa tự do.
• Từ thứ tư 01.10.2008 đến thứ hai 06.10.2008: Triển lãm di sự của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu ở nhà nguyện ME. Mở cửa từ 7 đến 18 giờ mỗi ngày. Vào cửa tự do.
• Chủ nhật 12.10.2008, 11 giờ: Lễ truyền hình ngày thế giới cầu nguyện cho các Thừa Sai ở nhà nguyện ME. Ban hợp xướng « Alessandra Lupidi » hát lễ.
• Chủ nhật 04.01.2009, 10 giờ, lễ kết thúc Năm Hồng Ân. Lễ truyền thanh trên Ðài France-Culture.

Paris, ngày 10 tháng 06 năm 2008