VATICAN CITY, Feb. 17, 2003 (Zenit) Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, đặc sứ của Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II được gởi đến Iraq nói: “Hòa bình còn có thể cứu vãn được trong xứ Iraq và cho xứ Iraq.”

Vào ngày Chúa nhật, tại Baghdad, trước khi trở về Roma, Ðức Hồng Y tuyên bố như sau: “ Chỉ còn một kẻ hở nhỏ trên đám mây lớn đen nghịt lúc này đang bao phủ chúng ta. Nhưng ai mà khỏi không lo lắng, thời gian ngắn ngủi còn lại phải được mọi người tận dụng trong tinh thần tin cậy lẫn nhau, đáp ứng mọi đòi hỏi của cộng đồng quốc tế. Những bước chân ngắn trong những ngày sắp tới sẽ là những bước nhảy vọt lớn lao đến hòa bình.”

Khi nói về cuộc gặp gở với Tổng Thống Iraq Sađam Hussein, Ðức Hồng y nói: “Ông chăm chú lắng nghe lâu dài lời Chúa như mọi người tín hữu thuộc con cái dòng dỏi Abraham, chấp nhận như men khơi dậy lòng ước muốn hòa bình.”

“Khi tôi rời xa miền đất bị cô lập một cách bất công này, tôi muốn làm một điều gì lớn hơn là chỉ một tiếng vọng, tôi phải là một tiếng vang to lớn từ máy phóng thanh về một xứ sở đang cần khẩn cấp sự hòa bình.”

“Khi trở về Roma tôi sẽ cao rao lớn tiếng hơn bao giờ hết, vâng ! hòa bình còn có thể cứu vãn trong xứ Iraq và cho xứ Iraq.”