Hải Phòng (AsiaNews) - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải phòng giải thích về các lớp giáo lý được tổ chức trong giáo phận của ngài: Các lớp giáo lý và Thánh Kinh Hè nhằm mục đích giảng dạy tình yêu của Chúa Giêsu và nâng cao tinh thần của tất cả mọi người, nhất là trẻ em, những người đại diện cho tương lai.

Trong suốt mùa hè, tất cả các giáo xứ trong giáo phận tổ chức các lớp giáo lý dành cho trẻ em và giới trẻ, cũng như các lớp dành cho cha mẹ chúng. Đó là sáng kiến thành công.

Cha Giuse Nguyễn Văn Thông, linh mục Giáo xứ Chính tòa giải thích rẳng: “Mỗi mùa hè, chúng tôi dạy giáo lý, Kinh Thánh cho trẻ em và giới trẻ tùy theo độ tuổi chúng. Chúng tôi có rất nhiều giáo lý viên thiện nguyện dạy học và làm động lực cho giáo dân giáo xứ. Vì vai trò của gia đình Công Giáo là giáo dục con cái họ và nhất là giáo dục đời sống đức tin cho con em và thế hệ tương lai”.

Trung tâm Mục vụ Giáo phận tổ chức các lớp và chuẩn bị các buổi thảo luận, dùng phương pháp giảng dạy và kiểm tra cuối khoá tương tự. Các lớp không chỉ dành cho trẻ em mà có cả lớp cho các bậc cha mẹ, những người gần gũi chúng trong hoạt động mục vụ. Đối với cả cha mẹ và trẻ em, trung tâm mục vụ như là ngôi nhà của các ngôi nhà, nơi mà giới trẻ và cha mẹ chúng có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi sự thánh thiện đích thực của Chúa Giêsu.

Đức Cha Vũ Văn Thiên cho hay: “Những người tham dự khoá học một tháng về nghiên cứu Kinh Thánh và giáo lý gồm có giáo lý viên, các bậc cha mẹ, các vị lãnh đạo hội đoàn giáo xứ, cũng là những người đóng góp vào việc tổ chức các lớp và các hoạt động khác. Trong thời đại chúng ta, chúng ta cần học hỏi về tình yêu của Chúa Giêsu và cổ vũ đức tin Công Giáo, Qua các họat động thực tiễn, chúng ta sẽ mang lại lòng nhiệt thành cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ. Trẻ em là tương lai cho xã hội và Giáo Hội. Qua những hành vi tốt đẹp, chúng ta làm chứng cho Giáo Hội và cho Chúa Giêsu, đem Tin Mừng đến cho người khác, giúp đỡ người bất hạnh và trẻ em sống trong hòan cảnh đặc biệt khó khăn”.