HẠT KINHẢnh của Trần Ngọc Thu

Tháng mười lần chuỗi hạt kinh

Cầu cho người khuất thiêng linh cõi trời.

(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền