Thắp Nến Tưởng Niệm 30 tháng Tư

Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình trên quê hương Việt Nam

Xem Hình