CHÚC MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC
Lm Giuse Nguyễn Văn Tuấn
7/6/1986 – 25/6/2011


Cầu chúc cha nhiều hồng ân và may lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria
Kính chúc cha thành công trong sứ vụ linh mục

Kính chúc và hiệp thông
Lm Joseph Nguyễn Thanh Liêm
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Lm Vincent Lê Thành Nhân
Và thân hữu từ Hoa Kỳ & Úc Châu