Đại Hội Linh Mục Việt Nam/Vietnamese Priests Convocation -- Hành Trình Emmaus VI
do Liên Đoàn và Miền Đông Nam cùng tổ chức.
Location: Atlanta, Georgia, Mon-Thu (Oct.26-29, 2015)
Theme of Emmaus VI / Chủ Đề: (Xin quý Cha cho ý kiến)Thuyết Trình Viên/Speakers:
- Đức Tổng Joseph Kurtz, TGM Louisville, Kentucky, Chủ Tịch HĐGMHK.
- Đức Tổng Wilton Daniel Gregory, TGM Atlanta (Cựu Chủ Tịch HĐGMHK).
- Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S.
Dự đ
ịnh mời: Cardinal Timothy Dolan và các diễn giả khác: (Xin quý Cha cho ý kiến).

Chuẩn Bị Cho Đại Hội Linh Mục EMMAUS VI:

Meeting on Tuesday, July 1, 2014 in Atlanta, Georgia:
Đức ông Francis Phạm Văn Phương (Chính Xứ GX Đức Mẹ Việt Nam in Atlanta, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn),
Fr. Francis Trần Quốc Tuấn (Chính Xứ GX CTTĐVN), Fr Joseph Nguyễn Thanh Châu, Fr. Peter Quín, Fr Anthony Ngô Đình Chính.

Conference Meeting on Friday Sep. 19, 2014 at 4:00 pm Eastern time (1 hour 30 minutes)
– Họp với qúy Cha Chủ Tịch 8 Miền.

Meeting in Atlanta, Georgia Oct. 20-23,2014 (GX CTTĐVN và GX Đức Mẹ Việt Nam):
Đức ông Francis Phạm Văn Phương, Fr. Francis Trần Quốc Tuấn, Fr Joseph Nguyễn Thanh Châu, Fr Anthony Ngô Đình Chính,
Fr. Joseph Nguyễn Thanh Liêm, Msgr Joseph Trịnh Minh Trí và Fr Peter Võ Sơn.

Thuận lợi: Đức Tổng Wilton, Đức Ông Phương, Cha Tuấn, Cha Liêm và quý Cha Miền Đông Nam rất vui mừng
Emmaus VI sẽ tổ chức Atlanta-Miền Đông Nam lần đầu tiên. Phi Trường Atlanta Airport: Phi trường bận rộn nhất thế giới, nhiều connecting flights.
Nhiều chuyến bay, giá cả nhẹ nhàng, nonstop flights to Atlanta.

Fundraising/Gây quỹ:
Xem lại cách tổ chức Emmaus V: Những đề nghị của qúy Cha tham dự Emmaus V: Tổ chức tại Hotel, not motels, etc.

Tổ Chức Emmaus VI:

Ban Cố Vấn:
Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí (Chủ Tịch LĐCGVNHK), Lm Joseph Nguyễn Thanh Liêm (Cựu Chủ Tịch LĐCGVNHK);
Lm Peter Võ Sơn (Tổng Thư Ký LĐCGVNHK), Quý Cha Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn CGVNHK và 8 Cha Chủ Tịch Miền.

Ban Tổ Chức:
Trưởng Ban Tổ Chức: Đức Ông Francis Phạm Văn Phương (Cựu Chủ Tịch LĐCGVNHK).
Phó Ban Tổ Chức: Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu (Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ).
Phó Ban Tổ Chức: Lm Francis Trần Quốc Tuấn (Chính Xứ GX CTTĐVN, Atlanta).
Phó Ban Tổ Chức: Lm Anthony Ngô Đình Chính (Phó Chủ Tịch LĐCGVNHK).

Xin quý Cha reserve ngày tham dự Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VI và cho ý kiến giúp cho Đại Hội tổ chức được chu đáo,
tốt đẹp, qua địa chỉ email: ldcgvnhk@yahoo.com or bantinliendoan@gmail.com

Ngày 27 tháng 10 năm 2014
Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch