Atlanta, Georgia: Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Emmaus VI với chủ đề “Tôi Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người” (1Cor 9:22), đã chính thức khai mạc hôm nay Thứ Hai ngày 26 tháng 10 năm 2015 tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta với Thánh Lễ Trọng Thể, được chủ sự bởi Đức Tổng Wilton Daniel Greogry, Tổng Giám Mục Atlanta, đồng tế với Ngài có: Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Orange, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Đà Nẵng, Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Tổ Chức Emmaus VI, quý Đức Ông và quý Cha.

Xem hình ảnhSau Thánh Lễ Trọng Thể là bữa cơm tối thân mật tại Hội Trường Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, và Giờ Huynh Đệ Emmaus.