(Vatican 22/12/2003) Một nhân vật rất có thế giá trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Roger Etchegaray, đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái đang có khuynh hướng tăng nhanh tại các nước Châu Âu. Ngài bày tỏ sự hài lòng với việc liên quân bắt được ông Saddam Hussein và coi đó là một bước cần thiết để sớm ổn định tình hình Iraq. Ngài cũng cho rằng chủ nghĩa khủng bố là một tai ương của thời đại chúng ta.

Đức Hồng Y Roger Etchegaray là cựu chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình (trước Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận) đã đưa ra các quan điểm trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ La Stampa.

Đức Hồng Y Roger Etchegaray, người đã gặp Saddam Hussein vài ngày trước khi chiến tranh Iraq nổ ra trong vai trò đặc sứ của Đức Thánh Cha bày tỏ sự kinh ngạc đến bàng hoàng trước "những tấm hình có tính nhục mạ" ông Saddam Hussein được công bố sau khi ông này bị bắt giam. Tuy nhiên, ngài cho rằng việc bắt giam ông Saddam Hussein là cần thiết: "Tôi nghĩ là nhân dân Iraq có thể xây dựng tương lai của họ trong nhận thức rằng không có hòa bình nếu không có công lý, và không có công lý nếu không có hòa giải".

Dịp này, Đức Hồng Y mô tả hiện tượng lan tràn của chủ nghĩa khủng bố như một tai ương mà trong thực tại của chính trị thế giới: "Không có gì khó khăn hơn là chiến đấu chống khủng bố".

Đức Hồng Y Roger Etchegaray cũng bày tỏ quan ngại về xu hướng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái tại Âu Châu. Theo Đức Hồng Y, quan ngại liên quan đến tình hình xung đột Do Thái Palestine không biện minh nổi cho tâm tình thù ghét Do Thái. Giáo Hội Công Giáo đã liên tục lên tiếng chống chủ nghĩa bài Do Thái. Ngài kêu gọi người Công Giáo hãy "thường xuyên cảnh giác" chống lại sự lan tràn của tâm tình bài Do Thái.