Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian (SYC) Giáo xứ Brunswick Mừng Lễ Quan Thày
Tô Tịnh
Chiều Chúa Nhật 7/5/2017 trong Thánh lễ 5 giờ Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian (SYC) đã mừng lễ quan thày Thánh Đaminh Savio và Á Thánh Vincuna (một học sinh 13 tuổi của các sơ Salesian). Thánh lễ được cử hành do Linh mục Hữu Quảng SDB, chính xứ chủ tế và cha đồng tế Hải Đăng SDB và Kim Khánh SDB. Hôm nay giáo xứ cũng được sơ Lucy Thượng cố vấn của Dòng Nữ Salesian và sơ EdnaMary, giám tỉnh tới thăm…
Coi hình - Photographer Thái Yến
Trong thánh lễ Tân ban chấp hành của SYC đã tuyên hứa và ra mắt cộng đoàn và đồng thời SYC cũng thâu nhận các trưởng mới. Các huynh trưởng là những người mặc áo vàng. SYC là một hội đoàn trẻ sống theo tinh thần Đoàn sủng của Cha thánh Gioan Bosco và Mẹ thánh Mazzarello hai đấng sáng lập Tu Hội Salesain Nam và Nữ. Đoàn đã chọn hai thánh trẻ Savio và Vincuna bảo trợ và làm mẫu gương cho tuổi trẻ noi theo. SYC là bộ mặt nổi của giáo xứ, các em rất năng động và hăng say trong mọi sinh hoạt của giáo xứ cũng như làm tông đồ cho nhau đúng theo lời mời gọi các vị Cha chung mời gọi “Giới trẻ hãy làm tông đồ cho nhau trong cuộc sống”.
Sau thánh lễ là tiệc trà thân mật trong hội trường.