Sáng ngày 07 tháng 05 năm 2017, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày Thế Giới cầu Nguyện cho Ơn Gọi, lúc 8g00 tại khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Phúc Lâm, Giáo hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc, đã diễn ra ngày hội Tìm Hiểu Ơn Gọi trong Hạt Hố Nai với sự hiện diện của 30 chủng sinh, 43 em Dự Tu và 286 tham dự viên qua phần trình bày về Ơn Gọi của hai cha giáo sư Đại Chủng Viện Xuân Lộc : Cha Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ và Cha Gioan Trần Văn Thức.
Trong buổi sinh hoạt, các em đã nghe trình bày chung về Ơn gọi trong Giáo Hội, sinh hoạt với các thầy qua những phim ngắn và hình ảnh về ơn gọi của Vua David, của thánh Matthêu, của thánh Phêrô với những câu hỏi giao lưu. Đặc biệt các em xem đoạn phim về một ngày sống của Chủng Sinh Đại Chủng Viện Xuân Lộc.
Sau phần giải lao, Cha Quản hạt Hố Nai Đaminh Bùi Văn Án chủ tế Thánh Lễ Cầu Cho Ơn Gọi với sự đồng tế của hai cha Giáo sư cùng sự hiệp dâng sốt sắng của quý thầy và các em.
"Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít"
Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và xuống nhiều ơn trên các em và xin cho ngày càng có nhiều bạn trẻ bước theo tiếng Chúa gọi, hiến thân trong đời sống tu trì để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội​.

Truyền Thông Hố Nai​