Bạo Chúa Và Con Chúa

Lễ Các Thánh Anh Hài (28-12)

Hêrôđê, các bạo chúa, những nhà độc tài: Nhìn tha nhân như kẻ cạnh tranh quyền lực, lợi lộc, vì thế luôn tìm mọi cách để loại trừ. “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.

Người Kitô hữu đích thực: Nhìn tha nhân như là người đồng thừa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu Thiên Chúa tặng ban, vì thế sẵn sàng thi ân giáng phúc những khi có thể. “Thà yêu lầm còn hơn bỏ sót”.

Dẫu cho có khi bị lầm vì yêu thương, nhưng cái lầm ấy cũng thật là dễ thương.

Quá đắn đo hay quá khó khăn khi giải quyết thủ tục giấy tờ, khi cử hành các bí tích cho tín hữu thì không chỉ là “những nhân viên thuế quan của ân sủng” (Đức Phanxicô) mà còn là những “công chức tôn giáo” trong cõi lòng không vắt được chút giọt tình.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa