Đức Tổng Giám Mục Bernadito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, đã đọc một diễn từ trong một cuộc tranh luận mở rộng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Tư 29 tháng 8 về việc hòa giải và giải quyết các tranh chấp.

Thương thảo chân thật trong việc dàn xếp các cuộc tranh chấp đòi hỏi một “nền văn hóa cuộc gặp gỡ” đặt con người, phẩm giá của họ và thiện ích chung ở trung tâm của tất cả các hoạt động chính trị, xã hội và kinh tế.

Phát biểu hôm thứ tư tại một cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về hòa giải và giải quyết các tranh chấp, nhà ngoại giao Vatican đã rút ra những bài học từ các tiến trình hòa giải mà Tòa Thánh đã làm trung gian thành công trong việc giải quyết các tranh chấp giữa Á Căn Đình và Chí Lợi, Mozambique và gần đây tại Colombia.

“Con đường dẫn đến hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau càng cam go, chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn để thừa nhận lẫn nhau, để chữa lành các vết thương, để xây dựng các nhịp cầu, để tăng cường các mối quan hệ và hỗ trợ lẫn nhau”, Đức Tổng Giám Mục Auza trích dẫn Đức Thánh Cha Phanxicô, và nhấn mạnh rằng văn hóa gặp gỡ, liên quan đến sự tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết, phải là trung tâm không chỉ trong việc giải quyết các tranh chấp mà còn trong cuộc sống hàng ngày.


Source: Vatican News -Archbishop Auza: Peace mediation calls for a “culture of encounter” involving all parties