Ngày 14.1.2019, 49 Giám mục Peru đã khai mạc Hội nghị Toàn thể lần thứ 113 với một Thánh lễ được cử hành tại giáo xứ San Antonio de Padua, quận Jesus Maria tại Lima. Đức Tổng Giám Mục Miguel Cabrejos là Chủ tịch Hội đồng Giám mục (CEP), đã chủ sự thánh ễ đồng tế, cùng với Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng Giám mục Lima và Đức Tổng Giám Mục Nicola Girasoli, Khâm sứ Tòa thánh ở Peru.

Trong bài giảng, ĐTGM Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru đã tập trung suy tư về sự đồng hành (solidality), một khái niệm được sử dụng rộng rãi ngày nay trong Giáo hội để mô tả việc đồng hành của các Giám mục, linh mục và giáo dân, đặc biệt là sau khi cử hành Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình và về Người trẻ. "Giáo hội là dân Chúa, là một Giáo hội Đồng hành (Synodal Church), nó đi cùng nhau, để loan báo và làm chứng cho Tin mừng. Giáo hội Đồng hành là một khái niệm dễ diễn đạt bằng lời nói, nhưng không dễ đưa vào thực hành."

ĐTGM Cabrejos nhấn mạnh rằng: "Tính cách đồng hành thuộc về toàn thể Giáo hội và thuộc về tất cả các thành viên của Giáo hội. Giáo hội Đồng hành không có gì khác ngoài việc đi cùng nhau, để gặp Chúa Kitô, Chúa của chúng ta", ngài cũng đề cập đến tinh thần phục vụ: "Trong Giáo hội Đồng hành này không có ai ở trên người khác"

Sau Thánh lễ, các Giám mục đã đến trụ sở của Hội đồng Giám mục, nơi tổ chức Hội nghị, để tiếp tục cho đến thứ Sáu ngày 18 tháng 1. Hội đồng Giám mục sẽ đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau cũng như phân tích các sự kiện mới nhất trong nước. Đức Tổng Giám Mục Girasoli, Sứ thần Tòa thánh tại Peru, sẽ mang đến những lời chào đặc biệt.

Peru có 31 triệu dân với 27 triệu tín hữu Công Giáo, chiếm 89 % dân số. Các thánh quan thầy quốc gia nổi tiếng của Giáo hội Peru: thánh Martin de Porres, thánh Rosa de Lima, thánh Turibio de Mongrovejo. Như mọi năm, giải thưởng Huân chương Santo Turibio de Mogrovejo sẽ được trao cho những người và những tổ chức nổi bật vì công việc của họ ủng hộ Giáo hội.

Lm Nguyễn Tất Thắng OP