Chúa Nhật 7 PHỤC SINH. C
(Ga 17: 20-26)
HIỆP NHẤT


Cầu xin hiệp nhất tinh thần,
Mọi người nên một, thế nhân đồng lòng.
Cha ban vinh hiển vô song,
Niềm tin duy nhất, tinh trong sáng ngời.
Cha Con hiện hữu đời đời,
Thế gian nhận biết, Ngôi Lời Cha ban.
Yêu thương dâng hiến vẹn toàn,
Mở đường hiến thánh, khôn ngoan diệu kỳ.
Lạy Cha công chính từ bi,
Hiến trao Con Một, cũng vì tình yêu.
Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu,
Ban ơn cứu rỗi, huyền siêu diệu vời.
Thánh Linh cao sáng rạng ngời,
Tỏ bày mạc khải, cho người trần gian.
Vì yêu Chúa chịu gian nan,
Trái tim đâm thấu, tràn lan phúc lành.
Mến yêu nối kết đồng hành,
Nước Cha trị đến, rạng danh Chúa Trời.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Ba Ngôi hiệp nhất, muôn đời ngợi khen.

Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện để mọi người nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện để chúng ta nên một trong niềm tin. Chúa biết rằng có muôn vàn khác biệt giữa con người. Mỗi quốc gia dân tộc có ngôn ngữ, văn hóa và đặc tính riêng. Chính vì sự khác biệt đó mà Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất.

Chúa Giêsu là đầu nhiệm thể của Giáo Hội. Mọi người liên kết với nhau làm nên một thân thể. Các chi thể có khác nhau như đầu, mình, chân tay, các cơ quan và các bộ phận đều có chức vụ khác nhau nhưng cùng chung trong một thân thể. Tất cả các chi thể cùng chung nhau trong một nguồn sống. Cũng thế trong Giáo Hội Chúa Kitô, các tín hữu không phân biệt giai cấp, chủng tộc và mầu da. Tất cả chúng ta kết thành một Giáo Hội duy nhất và tông truyền.

Chúng ta cùng chia xẻ một tấm bánh và uống chung một chén rượu. Như một tấm bánh kết thành bởi muôn ngàn hạt lúa miến, ngàn vạn trái nho ép nên một chén rượu. Để nên một, chúng ta cần biết bao hy sinh và từ bỏ. Chấp nhận hòa lẫn với nhau nên một. Làm thành một Giáo hội, một Giáo phận, một Giáo xứ và một cộng đoàn. Chúng ta có niềm tin chung trong cùng một Chúa Thánh Thần, một Phép Rửa, một niềm tin và một niềm hy vọng.

Ước mong được hiệp nhất đó là yếu tố quan trọng. Mỗi thành viên phải chu toàn nhiệm vụ của mình lo cho công ích chung. Chúng ta cần nâng đỡ và bổ túc cho nhau trong đời sống đạo. Truyện kể: Ba anh lính tiền chiến đang đối diện với quân thù, ai cũng run sợ. Trong thâm tâm, ai cũng muốn đào thoát và bỏ trốn, nhưng khi nhìn thấy bạn mình còn giữ chốt, họ cố gắng lưu lại. Người này là sức mạnh của người kia. Cả ba đã phấn đấu tới cùng và đạt chiến công.

Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha: Con muốn rằng, Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con. Chúa muốn chúng ta cùng ở với Ngài, đây là niềm hạnh phúc tuyệt vời. Chúa không để chúng ta mồ côi. Chúng ta không phải chiến đấu một mình mà có Chúa hằng trợ giúp. Chúng ta có Chúa, có Giáo hội và có anh chị em chung quanh cùng tiến bước. Cùng nắm tay nhau bước tới, xông pha ra đi làm nhân chứng cho tình yêu Chúa. Có Chúa Giêsu dẫn đầu, chúng ta còn sợ chi.

THỨ HAI, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 16, 29-33).
CAN ĐẢM


Bây giờ Thầy nói rõ ràng,
Không dùng ẩn dụ, mở đàng thâm sâu,
Chúng con hiểu biết từ đầu,
Lời Thầy thấu hiểu, nhiệm mầu dụ ngôn.
Phụng thờ Thiên Chúa kính tôn,
Từ Cha xuất phát, tinh khôn mọi điều.
Này giờ đã đến sớm chiều,
Các con tản mác, ngã liều chốn đây.
Tông đồ bỏ mặc mình Thầy ,
Một mình đối diện, cả bầy kẻ gian.
Chúa Cha hiện diện thương ban,
Ủi an nâng đỡ, gian nan sá gì.
Bao nhiêu đau khổ đọa trì,
Các con can đảm, khắc ghi lời Thầy,
Ơn trên phụ giúp đong đầy,
Chính Thầy đã thắng, dựng xây Nước Trời.

THỨ BA, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 17, 1-11a).
VINH HIỂN


Giê-su ngước mắt lên trời,
Nguyện cầu cùng Chúa, đôi lời ngợi ca.
Xin làm vinh hiển Con Cha,
Giờ này đã đến, đây là phúc ân.
Con ban sự sống gian trần,
Mọi người nhận biết, triều thần quang vinh.
Thiên Chúa chân thật vô hình,
Đấng Cha sai đến, quang minh rạng ngời.
Chu toàn công việc trần đời,
Chính Cha trao phó, Ngôi Lời độ nhân.
Chúa Con mời gọi canh tân,
Nhiệt thành tuân giữ, xả thân cứu đời.
Chúng con lãnh nhận ơn trời,
Đi làm nhân chứng, ra khơi vẫy vùng.
Nhân danh Thiên Chúa cửu trùng,
Kính tôn vinh hiển, vô cùng cao sang.

THỨ TƯ, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 17, 11b-19).
ĐOÀN KẾT


Nguyện cầu cùng Chúa chí nhân,
Lạy Cha hằng hữu, triều thần thánh nhan.
Xin Cha gìn giữ thương ban,
Chúng con nên một, kết đoàn yêu thương.
Chính Thầy nơi chỗ tựa nương,
Dìu đưa dẫn dắt, bước đường tin yêu.
Thầy về cõi sống huyền siêu,
Chúng con mong ước, thiên triều trời cao.
Nay còn dưới thế truyền rao,
Những điều Thầy dậy, biết bao nhiệm mầu.
Ra làm nhân chứng từ đầu,
Thế gian ghen ghét, khổ sầu bủa vây.
Xua trừ bắt bớ thù gây,
Người đời bách hại, vì Thầy chính danh.
Van xin cầu khấn ơn lành,
Xin Cha thánh hóa, chân thành kính tôn.

THỨ NĂM, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 17, 20-26).
NÊN MỘT


Hết lòng cầu nguyện thâu đêm,
Tâm tình kết hợp, êm đềm bên Cha.
Cầu cho tất cả chúng ta,
Kết tình nên một, ngợi ca Chúa Trời.
Con ban vinh hiển cao vời,
Từ Cha chia sẻ, Ngôi Lời dấu yêu.
Chúng Ta là một huyền siêu,
Cha Con hợp nhất, thiên triều quang vinh.
Chúa Con yêu mến trọn tình,
Như Cha thương mến, hết mình vì Con.
Một lòng tôn kính sắt son,
Yêu thương trung tín, vuông tròn chữ tâm.
Chúng con theo Chúa âm thầm,
Hồn thiêng chiêm ngưỡng, quang lâm rạng ngời,
Lạy Cha công chính cao vời,
Danh Cha cả sáng, muôn đời ngợi khen.

THỨ SÁU, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 21, 15-19).
YÊU MẾN


Si-mon con mến Thầy không?
Thưa Thầy, con mến, chưa thông trả lời.
Ba lần câu hỏi gọi mời,
Phê-rô bối rối, dậy khơi trong lòng.
Thưa rằng yêu mến tinh trong,
Thầy trao chăm sóc, trong vòng đàn chiên,
Chiên con chiên mẹ gắn liền,
Chăm nom săn sóc, mọi miền Thầy trao.
Chu toàn sứ mệnh truyền rao,
Đứng đầu Hội Thánh, gian lao khôn lường.
Đáp tình gắn bó yêu thương,
Vai mang thánh giá, theo đường Chúa đi.
Dù cho gian khó ngại chi,
Thập hình chịu chết, cũng vì tình yêu.
Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu,
Vòng hoa vinh thắng, thiên triều ánh quang.

THỨ BẢY, TUẦN 7 PHỤC SINH
(Ga 21, 20-25).
CHỨNG NHÂN


Gio-an môn đệ theo sau,
Phê-rô quay lại, nhìn nhau tò mò.
Tâm hồn bối rối lắng lo,
Thưa Thầy ai sẽ so đo nộp Thầy.
Tông đồ môn đệ quanh đây,
Mỗi người một hướng, dựng xây Nước Trời.
Gio-an theo Chúa trọn đời,
Tuổi già thánh đức, rạng ngời tín trung.
Cả đời nhân chứng oai hùng,
Tin Mừng rao giảng, khắp vùng nhân gian.
Khắc ghi lời Chúa trao ban,
Rao truyền chân lý, tràn lan mọi miền.
Yêu thương vững chí trung kiên,
Thưởng công vinh phúc, triều thiên Nước Trời.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Tuôn tràn ân sủng, cho người dấu yêu.