Chúa Nhật 17 THƯỜNG NIÊN. C
(Luca 11: 1-13)
CẦU NGUYỆN


Van xin cầu khấn ơn trên,
Trời thương ban phước, đáp đền tri ân.
Tông đồ học hỏi bao lần,
Xin Thầy chỉ dậy, đôi phần khấn van.
Nguyện xin chúc tụng thiên nhan,
Nước Trời mau đến, tỏa lan cõi bờ.
Ý Cha thể hiện mong chờ,
Trên trời dưới đất, hưởng nhờ ân thiêng.
Xin Cha lương thực phần riêng,
Hằng ngày dùng đủ, nên siêng thực hành.
Chúng con tha nợ làm lành,
Như Cha tha thứ, sáng danh Chúa Trời.
Ban ơn thắng vượt sự đời,
Những cơn cám dỗ, gọi mời cuồng si.
Bạn bè thân hữu xin gì,
Rộng tay cứu giúp, ngại gì bóng đêm.
Chúa Cha rộng rãi ban thêm,
Những ai cầu cứu, êm đềm Chúa ban.
Ai xin sẽ được dư tràn,
Thánh Thần soi sáng, chứa chan phúc lành.

Kinh Lậy Cha là kinh cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, chính Chúa Giêsu đã dậy cho các môn đệ của Ngài. Kinh gồm có ba lời chúc tụng, ngợi khen danh Chúa và bốn lời cầu xin dành cho chúng ta. Cầu cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý của Cha được thể hiện. Cầu cho chúng ta có lương thực mỗi ngày, cầu ơn tha tội và cầu ơn thắng vượt các cơn cám dỗ. Lời cầu nguyện này đẹp lòng Chúa vô cùng.

Chúng ta thường cầu nguyện hằng ngày, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta có phần cầu xin nhiều hơn là lời nguyện. Chúng ta chạy đến với Chúa khi chúng ta cảm thấy cần thiếu điều gì hay để xin một điều gì. Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa như ông chủ ngồi ban phát ơn lành. Nếu xin vài lần không được, chúng ta chán nản và bỏ cuộc. Thực sự việc cầu nguyện mang một ý nghĩa tích cực hơn. Cầu nguyện là hướng tâm hồn lên cùng Chúa, để thưa truyện với Chúa, để chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ hồng ân của Chúa, sau đó đền tội, xin Chúa thứ tha và sau cùng là xin ơn Chúa trợ giúp. Cầu nguyện như chiếc cầu nối giữa Chúa và chúng ta qua lời nguyện của Chúng ta và Chúa sẽ ban ơn.

Cầu nguyện cần sự kiên trì đừng chán nản. Chúa nói với các tông đồ rằng: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Câu truyện người bạn kiên nhẫn trông mong xin bánh trong bài Phúc âm là một hình thức cầu nguyện. Anh đã năn nỉ và chờ đợi lòng hảo tâm của người chủ nhà. Anh đã đạt được điều anh mong muốn. Chúa là Cha nhân lành chẳng lẽ Ngài không ban ơn cho con cái Ngài khi họ van xin sao. Điều quan trọng là xin Chúa ơn huệ có lợi ích cho đời sống và hằng tuân theo thánh ý Chúa.

Truyện kể: Có một bà cụ chứng kiến cảnh tù đầy, sát hại và đổ máu tang thương do lãnh chúa bạo quyền mê đắm danh lợi thú gây khổ đau cho rất nhiều người. Bà rất tin tưởng vào lời cầu nguyện. Bà nghĩ không có gì là không có thể làm được. Ngày ngày bà lên đền thờ cầu nguyện cho các nhà bạo chúa. Lúc đầu, bà cầu cho họ mau chết để nhân dân bớt khổ, nhưng rồi người này chết người khác lên kế vị còn tàn bạo hơn. Với kinh nghiệm, bà đổi lại lời cầu nguyện cho những bạo chúa sống lâu hơn để họ có thời gian thay lòng đổi dạ. Bà kể lại về kinh nghiệm mà người bạo chúa đã đích thân tra vấn bà, ông hỏi: Tại sao ngày ngày bà lên đền thờ cầu nguyện. Chính tâm sự của bà đã giúp mở đường biến đổi đời ông.

Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện hằng ngày cùng Chúa Cha. Chúa dậy các môn đệ hãy cầu nguyện luôn để khỏi xa chước cám dỗ. Chúa cũng dạy chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện: Các con xin thì sẽ được. Lạy Chúa, xin cho lời cầu của chúng con bay lên trước nhan thánh Chúa. Chúng con dâng lời cảm tạ, tôn vinh danh Chúa đến muôn ngàn đời.

THỨ HAI, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 31-35).
HẠT CẢI


Nước Trời hạt cải bé ti.
Gieo vào lòng đất, tinh vi nhiệm mầu.
Nẩy mầm đâm nụ trổ mầu,
Chòi lên mặt đất, giãi dầu gió sương.
Mầm cây xanh tốt bên đường,
Chim trời núp bóng, tựa nương dưới cành.
Chúa dùng ẩn dụ rõ rành,
Nắm men trộn bột, dậy thành bột cơ.
Nước Trời nhỏ bé đơn sơ,
Khởi đầu bé nhỏ, nào ngờ lớn nhanh.
Môn đồ theo Chúa tu hành,
Xả thân dấn bước, tập tành hy sinh.
Rao truyền sự sống tâm linh,
Gọi mời đáp trả, kết tình yêu thương.
Tìm nơi ẩn náu tựa nương,
Quây quần bên Chúa, dẫn đường bước đi.

THỨ BA, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 36-43).
NƯỚC CHÚA


Xin Thầy giải thích dụ ngôn,
Cỏ lùng giữa lúa, tinh khôn ở đời.
Quỷ ma cám dỗ không rời,
Bon chen dịp tội, cho người trần gian.
Kẻ gieo giống tốt thương ban,
Chính là Con Một, chứa chan ân tình.
Thế gian ruông rẫy mương sình,
Nước Trời hạt giống, trổ sinh tốt lành.
Cỏ lùng ma quỉ hoành hành,
Dã tâm độc ác, tranh dành môi sinh.
Qủi ma gieo cỏ trá hình,
Mùa màng thu hoặch, phúc vinh rạng ngời.
Thiên thần thợ gặt cuối thời,
Người lành sáng chói, hưởng đời phúc vinh.
Kẻ làm gian ác phụ tình,
Nghiến răng hỏa nguc, cực hình đớn đau.

THỨ TƯ, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 44-46).
KHO TÀNG


Nước Trời ví tựa kho tàng,
Đem đi chôn giấu, ngoài làng ruộng kia.
Vùi chôn cất giấu xa lìa,
Người kia tìm được, vội chia kiếm dần.
Nước Trời ngọc quý tinh lân,
Bán đi của cải, mua phần tuyệt chân.
Tiền tài phúc lộc ngoại thân,
Mau qua chóng hết, thế nhân tạm dùng.
Làm sao tráo đổi kết cùng?
Đồng tiền bác ái, ngõ chung tìm về.
Kho tàng châu báu cận kề,
Bán vườn mua ngọc, chẳng nề khó khăn.
Nước Trời vô giá tự căn,
Là đường sự thật, hãy nhanh bước vào.
Con đường cổng hẹp lên cao,
Hướng lên thượng giới, biết bao phúc lành.

THỨ NĂM, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
(Mt 12, 47-53).
THẢ LƯỚI


Nước Trời lưới thả biển hồ,
Cá nhiều sa lưới, một bồ kéo lên.
Cá con cá lớn cùng bên,
Thuyền nhân chọn lựa, ở trên bãi này.
Tách bày xấu tốt mảy may,
Cá to bỏ giỏ, nhỏ bày bỏ đi.
Tốt lành nhân ái từ bi,
Tới ngày tận thế, phân ly đôi đường.
Thiên thần tách biệt đối phương,
Kẻ lành nhân đức, thiện lương cuộc đời.
Ngó nhìn người dữ chơi vơi,
Nghiến răng khóc lóc, bể khơi hỏa lò.
Những thầy thông giáo so đo,
Biết dùng cũ mới, trong kho của mình.
Nước Trời mầu nhiệm thiên linh,
Nhiệt tâm chiếm lấy, an bình sống vui.

THỨ SÁU, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 54-58).
QUÊ QUÁN


Trở về quê quán truyền rao,
Hội đường giảng dạy, xôn xao xóm làng.
Ngạc nhiên lời giảng cao sang,
Thực hành dấu lạ, tiếng vang khắp miền.
Đồng song nghi vấn làm phiền,
Bởi đâu ông ấy, dáng hiền khôn ngoan.
Nghi ngờ thắc mắc lo toan,
Con ông thợ mộc, cả đoàn người thân.
Ma-ry thánh mẫu cận lân,
Môn đồ yêu dấu, sống gần ngay bên.
Bởi đâu ông được ơn trên,
Khinh thường chối bỏ, xưng tên nhạo cười.
Giê-su nhắc nhở mọi người,
Không ai vinh dự, tự nơi quê mình.
Lòng tin chẳng có đáp tình,
Chúa đành im lặng, bình sinh loan truyền.

THỨ BẢY, TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
(Mt 14, 1-12).
GIOAN TẨY GIẢ


Quận vương lên tiếng hỏi rằng,
Gio-an Tẩy Giả, phải chăng người này.
Giê-su danh tiếng lạ thay,
Gio-an sống lại, chính thầy Giê-su.
Hê-rô-đê giữ mối thù,
Vua đòi lấy vợ, cho dù can ngăn.
Chi bằng tống ngục Gio-an,
Tùy cơ ứng biến, mưu bàn kế hay.
Mừng ngày sinh nhật đêm nay,
Gái cưng nhảy múa, mê say lòng người.
Vui lòng đoan hứa đôi lời,
Theo lời mẹ dặn, kết đời Gio-an.
Đặt đầu trên đĩa trao ban,
Mang về cho mẹ, thỏa tràn ước mong.
Gio-an sứ mệnh tinh trong,
Chứng nhân sự thật, thật lòng hiến thân.