Trong sứ điệp công bố sáng 27.5.2019 nhân ngày thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 29.9 năm nay với chủ đề “Không phải chỉ là người di dân”, Đức Thánh Cha Phanxicô tái kêu gọi các tín hữu quảng đại đón tiếp và săn sóc những người di dân và tị nạn, và việc làm này mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta. ĐTC nhắc lại rằng “câu trả lời cho thách đố do các cuộc di dân ngày nay đề ra có thể tóm tắt trong 4 động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Nhưng những động từ này không phải chỉ có giá trị đối với người di dân và tị nạn mà thôi. Chúng diễn tả sứ mạng của Giáo Hội đối với tất cả những người dân sống ở ‘ngoại ô cuộc sống’, họ phải được đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Nếu chúng ta thực hành những động từ ấy, chúng ta góp phần xây dựng thành thị của Thiên Chúa và của con người, thăng tiến sự phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người, và chúng ta cũng giúp cộng đoàn thế giới đến gần những mục tiêu phát triển dài hạn đã được đề ra, mà chẳng vậy, những mục tiêu ấu sẽ khó lòng đạt tới được”

Trong cuộc họp báo ngày 29.5 với chủ đề: “Không chỉ về người di cư”, để trình bầy sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thề giới di dân và tị nạn, Tổng Giám mục Jean-Claude Hollerich của Luxembourg và Chủ tịch của Hội đồng Giám mục của Cộng đồng châu Âu, đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo về kết quả của cuộc bầu cử châu Âu diễn ra từ ngày 23-26 tháng 5 năm 2019.

Có khoảng 200 triệu cử tri trong số 540 triệu dân thuộc liên hiệp Âu châu. Quốc hội có ít quyền hành vì không có quyền đề nghị dự luật lên lãnh đạo Âu châu nhưng chỉ có quyền chấp nhận hoặc từ chối. Theo kết quả bầu cử vừa qua, đảng cực hữu tại Pháp, Italia, Hungary dành được chiến thắng. Ngài nói: "Chúng ta nên phân tích rất chi tiết về kết quả của các cuộc bầu cử. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu không có lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, và của những giám mục, linh mục quản xứ và cộng đồng ở Châu Âu về vấn đề đón tiếp di dân, thì kết quả sẽ tồi tệ hơn."

"Chúng tôi không làm chính trị và chúng tôi không có một thông điệp cơ hội – Tổng Giám mục nói cụ thể - nhưng với tư cách là Giám mục, chúng tôi phải loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô, và việc đón tiếp những người khác, những người nghèo, những người di cư, những người bên lề xã hội là một phần trung tâm của Tin Mừng. Tôi không thể giảng bất cứ điều gì khác ngoài Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô".

Hollerich tiếp tục: "Nếu chúng ta nhìn vào kết quả, đi vào chi tiết phân tích bầu cử - đúng là ở một số quốc gia, những người theo chủ nghĩa dân túy đã chiến thắng, nhưng cũng đúng là ở những nước khác, những người theo chủ nghĩa dân túy lại thất bại, đặc biệt là ở nơi họ mang trách nhiệm của chính phủ. Mọi người đã thấy rằng lời nói là một chuyện và thực tế là một chuyện khác ". Về sự hiện diện của Giáo hội ở lục địa của chúng tôi, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Âu châu chỉ ra rằng" Giáo hội ở châu Âu không ở trong một tình huống tốt đẹp, bởi vì đa số những người trẻ không đến từ chúng tôi. Chúng ta có một sự đổi mới nhất định trong Giáo hội, với những phong trào mới về tâm linh sâu sắc. Tôi cũng làm mọi thứ trong giáo phận của tôi để thúc đẩy những phong trào mới này, nhưng tôi nghĩ rằng để sinh hoa trái, chúng ta nên kết hợp tâm linh của trái tim với tâm linh của thực tế thế giới. Và nếu hai điều này đi cùng nhau, tôi nghĩ có một khả năng lớn đối với Giáo hội ở Âu châu". Hollerich kết luận: "Tôi là một người thực tế, nhưng tôi luôn lạc quan".

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP