Trong một động thái rất quyết liệt, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã ra một thông báo vào ngày 16 tháng 10, nói rõ rằng các cáo buộc lạm dụng chống lại Đức Cha George Sheltz của tổng giáo phận Galveston-Houston, rõ ràng là vô căn cứ và ngài đã trở lại các thừa tác vụ công khai.

Tháng Sáu năm ngoái, tổng giáo phận đã nhận được một lời tố cáo chống lại Đức Cha George Sheltz là Giám Mục Phụ Tá và đồng thời cũng là Chưởng Ấn Tòa Giám Mục.

Ngày 28 tháng 11 năm ngoái, hàng chục nhân viên thực thi pháp luật địa phương và liên bang đã tiến hành khám xét bất ngờ các văn phòng của Tổng giáo phận để tìm kiếm các bằng chứng.

Cuộc khám xét bất ngờ này gây ngạc nhiên cho nhiều người vì đây là văn phòng của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Tổng giáo phận Galveston-Houston đã chuyển nội vụ lên Bộ Giám Mục. Khi nhận được hồ sơ, Bộ Giám Mục đã chuyển cho Bộ Giáo Lý Đức Tin là cơ quan có thẩm quyền đối với các khiếu nại loại này. Sau một thời gian điều tra, nay Bộ Giáo Lý Đức Tin đã có kết quả cuối cùng. Tuyên bố của Bộ Giáo Lý Đức Tin nhấn mạnh rằng:

“Bộ Giáo Lý Đức Tin khẳng định rằng cáo buộc chống lại Đức Cha Sheltz rõ ràng là không có cơ sở. Bộ Giám Mục đã thông báo cho chúng tôi và với tuyên bố này vấn đề đã được đóng lại, Đức Cha Sheltz được khôi phục lại toàn bộ thừa tác vụ công khai của ngài.”

Tuyên bố nói thêm rằng: “Chúng tôi rất biết ơn Đức Cha Sheltz vì ngài đang tái tục lại các hoạt động mục vụ bình thường của ngài ngay lập tức.”

Điều mỉa mai là khi các cáo buộc chống lại hàng giáo sĩ rộ lên, báo chí địa phương đua nhau đưa tin nhưng những lời minh oan như thế này chẳng mấy ai đăng tải.

Đức Cha George Sheltz sinh ngày 20 tháng 4, năm 1946. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 15 tháng 5 năm 1971.

Từ năm 2010, ngài đã là tổng đại diện, Chưởng Ấn và là người điều phối các hoạt động của tổng giáo phận, giám sát các hoạt động hành chính của tổng giáo phận Công Giáo lớn nhất ở Texas và lớn thứ năm ở Hoa Kỳ.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Galveston-Houston vào ngày 21 tháng 2, 2012.


Source:Crux