27. Nhẫn nại là hiến tế hoàn thiện chúng ta có thể dâng tặng Thiên Chúa, bởi vì khi gặp hoàn cảnh gian khó, thì chẳng qua là từ trong tay Ngài tiếp nhận thánh giá mà Ngài ban cho chúng ta.

(Thánh Alphonsus de Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info