12. Con đường chân chính dẫn con người đến sự sống, khi mới bắt đầu thì nhỏ hẹp, nhưng tiến hành theo thời gian thì sẽ vui tươi và ngọt ngào rộng mở, không miệng lưỡi nào có thể tả được.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info