51. THẠCH BỐI NHIỀU THÌ TỐT LẮM

Trái vải là đặc sản của Mân Trung (1), dưới ngọn lá cây vải thường có loại sâu độc gọi là “thạch bối”. Khi cây vải trổ hoa thì “thạch bối” sinh sôi nảy nở nơi ngọn lá rất nhiều, đến nổi trơ cả cuống lá, nguy hại rất lớn.

Năm nọ, trái vải trước nhà Niết tư đường sắp chín, ông quan nọ muốn đãi khách nhưng sợ chim sẻ và lũ chuột ăn mất trái vải, bèn ra lệnh cho sai dịch ngày đêm canh giữ.

Sai dịch nói:

- “Năm nay có nhiều thạch bối”.

Ông quan nọ hiểu lầm “thạch bối” là “gấp mười” (2) nên rất phấn khởi, nói:

- “Nhiều gấp mười, tốt lắm !”

Sai dịch giải thích nhiều lần nhưng ông quan nọ không hiểu rõ, đến nỗi các sai dịch cười chảy cả nước mắt.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 51:

Người làm quan, làm lớn thì thường chú ý đến những việc lớn mà không để ý đến những việc nhỏ, mà việc nhỏ có khi phá hoại đến việc lớn. Việc lớn của ông quan nọ là đãi khách quý ăn trái vải, việc nhỏ của ông quan là không biết loại sâu độc nơi lá của cây vải, không giết sâu độc thì làm gì có trái vải để đãi khách?

Có những người Ki-tô hữu chỉ chú trọng đến việc giữ lễ ngày chúa nhật mà không để ý đến việc làm bác ái trong ngày chúa nhật, họ dự thánh lễ xong thì coi như đã làm xong bổn phận, người hàng xóm bên cạnh thiếu ăn họ không biết, người bà con bệnh nặng họ cũng chẳng hay, bạn bè mắc nạn họ cũng chẳng thèm ngó đến, những người Ki-tô hữu này dù có nghe đến cả trăm ngàn bài giảng Phúc Âm thì cũng chẳng hiểu, và do đó họ dễ làm trò cười cho người ngoại đạo...

Càng đi tham dự thánh lễ nhiều thì càng tốt và có ích lợi cho phần hồn cũng như phần xác, nhưng đi lễ nhiều mà không chú trọng hoặc không thèm làm những việc bác ái nhỏ thì ma quỷ sẽ cười đến chảy nước mắt vì cái ngu của chúng ta vậy...

(1) Nay là miền trung thuộc tỉnh Phúc Kiến-Trung Quốc.

(2) 石 背 phát âm tiếng Hoa là “shi bei”, nghĩa Hán Việt là thạch bối; 十 倍 cũng phát âm là “shi bei”, nghĩa là “gấp mười”. “Thạch bối” và “gấp mười” đồng âm nhưng khác nghĩa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info