Những bích chương kêu gọi Đức Thánh Cha Phanxicô ngừng đàn áp Thánh lễ Latinh đã được dán gần Vatican vào thứ Ba, trong biểu hiện mới nhất của sự phản đối đối với Đức Giáo Hoàng.

Các bích chương có hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Thánh Gioan Phaolô II và trích dẫn từ các văn bản của các ngài nói tích cực về nghi thức cũ, mà Đức Phanxicô đã tìm cách hạn chế.

“Vì tình yêu dành cho Đức Giáo Hoàng. Vì hòa bình và sự hiệp nhất của giáo hội. Hãy cho Thánh lễ Latinh truyền thống được tiếp tục,” các bích chương, được dán chủ yếu ở khu dân cư Prati gần quảng trường Thánh Phêrô, đã viết như trên.

Các bích chương này đang đề cập đến quyết định của Đức Phanxicô vào năm 2021 nhằm hủy bỏ một trong những quyết định phụng vụ có chữ ký của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 và áp đặt lại các hạn chế trong việc cử hành Thánh lễ cũ. Đức Phanxicô nói rằng ngài phải hành động vì sự lan rộng của nghi thức cũ đang gây chia rẽ các giáo xứ.

Ngài cho biết quyết định của Đức Bênêđictô XVI tự do hóa việc sử dụng nó vào năm 2007 đã bị lợi dụng bởi những người phản đối những cải cách hiện đại hóa của Công đồng Vatican II, trong những năm 1960 cho phép cử hành Thánh lễ bằng tiếng bản địa, không chỉ bằng tiếng Latinh.

Sáng kiến bích chương, dự kiến kéo dài 15 ngày, được tổ chức bởi một nhóm các nhà hoạt động ủng hộ Thánh lễ Latinh và các blogger nói rằng họ sợ mục đích cuối cùng của Đức Phanxicô là cấm hoàn toàn nghi thức cổ xưa. Sau sắc lệnh ban đầu của Đức Phanxicô hạn chế việc cử hành, văn phòng phụng vụ của Vatican đã đưa ra hai giải thích tiếp theo khiến việc cử hành rộng rãi trở nên khó khăn hơn.

Trong một tuyên bố, các nhóm truyền thống cho biết họ bị gạt ra ngoài lề một cách bất công và bị hàng giáo phẩm Công giáo từ chối chỉ vì họ chỉ bày tỏ đức tin kiên định của mình. Họ nói rằng họ đang hành động “vì tình yêu dành cho Đức Giáo Hoàng, để ngài có thể cởi mở hơn để hiểu những vùng ngoại vi phụng vụ mà không còn cảm thấy được chào đón trong Giáo Hội nữa.”

Sáng kiến này phản ánh sự phản đối ngày càng tăng đối với Đức Phanxicô từ một số khu vực truyền thống trong Giáo hội Công giáo. Trong khi chỉ một phần nhỏ người Công giáo tham dự các Thánh lễ Latinh cũ, cuộc đàn áp của Đức Phanxicô đã trở thành lời kêu gọi tập hợp những người bảo thủ khác chống lại khuynh hướng tiến bộ của ngài.
Source:AP