NÊN CẦM BÚT MỖI NGÀY


Viết là cách giải trí;
Viết để luyện suy nghĩ;
Viết để luyện câu chữ, học thêm từ ngữ;
Viết, nhờ đó, nói trôi chảy hơn;
Viết là cách buộc tri óc phải làm việc;
Viết để giải bày tâm tư;
Viết là trút lên đầu ngọn bút những vui buồn sướng khổ;
Viết để không quên những điều đã qua;
Viết cũng để nhớ mãi người, sự kiện, hoàn cảnh... cần nhớ;
Viết để nung đốt ý chí, quyết tâm, tình cảm...

Viết để khi có dịp đọc lại, càng rõ sai đúng của mình, của người;
Viết là cách âm thầm nói chuyện;
Viết cũng là cách âm thầm kể chuyện;
Viết là trí nhớ của quá khứ;
Viết là lời thật của trái tim;
Viết là cách bày tỏ và trao gởi nội tâm;
Viết là sự chân thành của suy nghĩ;
Viết là để lộ bản chất, tính chất, tâm tư của bản thân;
Viết là sự trung tính dành cho chính mình;
Viết là cách làm cho mình được soi lại;
Viết là giúp ngâm ngợi sự đời;
Viết còn có thể khám phá tình đời;
Viết có thể giúp nhìn những khuôn mặt, những góc cạnh của đời...

Nói chung, viết tạo ra rất nhiều.
Có những điều có thể công khai hóa,
nhưng cũng có những điều chỉ để riêng mình.

Có những điều, nhiều năm sau đọc lại, vẫn rung động,
nhưng cũng có những điều, khi đọc lại, muốn xóa ngay...

Mỗi ngày nên viết một ít,
ít thôi, vài hàng thôi,
không hao tốn mấy thời gian,
nghĩ gì viết đấy,
không cần chủ đề, không cần mục đích.

Hãy ngồi xuống,
hãy cầm bút và viết...

Sẽ thấy lắm điều hay...