Tin Roma (Apic 18/08/2006) - Sáng thứ Sáu 18 tháng 8 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã tiếp riêng Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, trong buổi ăn sáng, tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, người Pháp, năm nay 83 tuổi, cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã được ÐTC Bênêđitô XVI đặc phái đến Liban, để mang đến cho dân chúng tại đây dấu chỉ sự gần gủi thiêng liêng và tình liên đới cụ thể của Ðức Thánh Cha, và để cùng cầu nguyện cho Hoà Bình. Ðức Hồng Y Roger Etchegaray đã đến viếng thăm Liban trong vòng ba ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2006. Và hôm 15 tháng 8 năm 2006, lễ trọng kính Ðức Maria Hồn Xác lên trời, Ðức Hồng Y đã chủ tế thánh lễ tại Ðền Thánh Ðức Bà Liban ở Harissa, cùng với các vị Thượng Phụ và Giám Mục Công Giáo. Ðức Hồng Y đã viếng thăm một trại tị nạn và tham dự cuộc họp của các vị giám mục nghi lễ Maronit. Ngoài ra, Ðức Hồng Y cũng đã gặp những nhân vật chính trị Liban, chẳng hạn như quý vị Tổng Thống, Thủ Tướng và Chủ Tịch Quốc Hội của Liban.