ROMA -- Hình ảnh Thánh Lễ Lễ An Táng Ðức Ông Vinh sơn Thụ tại Vương Cung Thánh đường Thánh Phêrô:VATICAN -- Sau thánh lễ an táng tại đền thờ Thánh Phêrô, linh mục và nam nữ tu sĩ Việt Nam tại Roma đã tiễn đưa Ðức ông Vinh Sơn Thụ tới nơi an nghĩ cuối cùng là nghĩa trang Verano ở Roma. Xác của Ðức Ông Vinh Sơn được đặt trong phần mộ số 27 trong khu vực nghĩa trang của các Kinh Sĩ đền thờ Thánh Phêrô.

Sau lễ nghi làm phép xác và tiễn đưa Ðức Ông Vinh Sơn, mọi người ra về đều bùi ngùi luyến tiếc nhớ thương.