Nhân dịp Vietcatholic kỷ niệm 20 năm phục vụ

Xin cám ơn Cha Giám đốc và các cộng tác viên

Đã nhiệt thành và quảng đại phục vụ

Cầu chúc Vietcatholic

Không ngừng hoàn thiện

Đem Tin Mừng đến mọi miền đất nước và thế giới

+ Giuse Ngô quang Kiệt

Nguyên TGM Hà nội