Thủ tướng của Ái Nhĩ Lan nói rằng các bệnh viện với tôn chỉ Công Giáo sẽ phải thực hiện phá thai sau khi luật mới có hiệu lực.

Ông Leo Varadkar đã nói với hạ viện rằng cá nhân các bác sĩ và y tá, hay các nhân viên chăm sóc sức khoẻ có thể từ chối nhưng các bệnh viện được nhà nước tài trợ không được phép từ chối.

Hai trong những bệnh viện lớn nhất ở Dublin thuộc sở hữu của các nhà dòng. Hệ thống các bệnh viện Thánh Vinh Sơn, bao gồm cả Bệnh Viện Đại Học Thánh Vinh Sơn là thuộc quyền sở hữu của Dòng Nữ Tử Bác Ái. Trong khi đó Dòng Nữ Tử Thừa Sai Đức Mẹ làm chủ bệnh viện Mater.

Chính quyền đang dự thảo các văn bản pháp luật cho phép phá thai theo yêu cầu tới 12 tuần và trong những trường hợp đặc biệt có thể lên tới 24 tuần.

Đó là câu trả lời của Thủ tướng Varadkar đối với câu hỏi được đặt ra bởi Mick Barry, một chính khách thuộc Đảng Xã Hội Đoàn Kết, là một kẻ điền cuồng chống Công Giáo, luôn than phiền rằng Ái Nhĩ Lan có “quá nhiều trường học do Giáo Hội điều hành, quá nhiều bệnh viện của Giáo Hội… Ái Nhĩ Lan tụt hậu và chính quyền thua xa Giáo Hội.”

Varadkar nói rằng “Sẽ không cho phép…các nhà thương được nhà nước tài trợ, cho dù người bảo trợ hay chủ của nó là ai, được từ chối cung cấp những dịch phụ cần thiết này một khi việc phá thai được hợp pháp hóa sau khi các dự luật được thông qya bởi cả lưỡng viện quốc hội.”

“Tôi rất vui mừng để bảo đảm điều đó.”

Ông nói thêm “Đạo luật này sẽ cho phép các cá nhân từ chối dựa trên lương tâm hay niềm tin tôn giáo của họ nhưng không cho phép các cơ sở làm như vậy.”

“Do đó, cũng giống như trường hợp hiện nay trong luật Bảo Vệ Sự Sống Trong Thai Kỳ năm 2013, các bệnh viện như là Holles Street là một bệnh viện tự nguyên tuân theo các tôn chỉ Công Giáo, bệnh viện Mater, bệnh viện Thánh Vinh Sơn và những bệnh viện khác sẽ bị buộc, và được mong đợi sẽ thực hiện bất cứ phẫu thuật nào được coi là hợp pháp trong quốc gia này và đó là mô hình mà chúng ta sẽ theo đuổi.”
Source: Catholic Herald Catholic hospitals in Ireland will be required to perform abortions, says Leo Varadkar