Chủng viện Thánh Malachy, là chủng viện Công Giáo duy nhất còn mở cửa ở Bắc Ái Nhĩ Lan, sẽ đóng cửa vào tháng Chín này, giáo quyền địa phương đã công bố như trên.

Giáo phận Down và Connor cho biết các chủng sinh tại chủng viện Thánh Malachy theo học Khoa Triết học và nhiều chứng chỉ khác tại Đại học Nữ hoàng Belfast. Tuy nhiên, “trường Đại Học này đã đóng cửa hoàn toàn Khoa Triết học và đang loại bỏ dần nhiều chứng chỉ cần thiết cho việc đào tạo các chủng sinh. Điều này đặt ra một căng thẳng lớn cho việc huấn luyện triết học cần thiết cho các chủng sinh”.

Từ tháng 9 năm nay, tất cả các chủng sinh sẽ được dời đến nơi khác để tiếp tục được đào tạo.

Đức Giám Mục William Crolly đã thành lập chủng viện vào năm 1833, chỉ bốn năm sau đạo luật 1829 chấm dứt thời kỳ bách hại Công Giáo tại Anh.

Giáo phận cho biết: “Việc đóng cửa chủng viện giáo phận là một khoảnh khắc buồn thảm cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã làm việc chặt chẽ cùng với đội ngũ giảng dạy và những người đã đóng góp rất lớn cho việc đào tạo các chủng sinh.”

“Giáo phận Down và Connor cảm thấy mắc nợ đối với tất cả những người đã đóng góp cho chủng viện Thánh Malachy qua nhiều năm. Đặc biệt, giáo phận tri ân đội ngũ giảng dạy hiện tại dưới sự hướng dẫn của Cha Michael Spence, Giám đốc Chủng viện.”

Giáo phận cũng công nhận sự đóng góp to lớn của các linh mục giáo phận và cộng đồng Dòng Tên ở Belfast, qua nhiều năm, đã chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc, chuyên môn và những hướng dẫn tinh thần liên tục cũng như các hỗ trợ khác cho chương trình đào tạo các chủng sinh.
Source: - Catholic Herald - Only seminary in Northern Ireland to close