Đoàn Di dân đã tới biên giới Hoa kỳ và điều gì sẽ xảy đến cho họ? Vì Tỵ nạn không phải là một tội!

Theo Thông tấn xã Fides từ Austin cho hay "Di dân không phải là một tội! Vì vậy chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy tìm kiếm các giải pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư hiện có của Hoa Kỳ". Đây là những gì mà Đức Giám Mục Joe Vásquez, Giám mục Giáo phận Austin, Texas, Chủ tịch Ủy ban Di cư tại Hoa Kỳ của Hội nghị Giám mục và sơ Donna Markham, OP, Chủ tịch của "Tổ chúc từ thiện USA", bà Jeanne Atkinson, Giám đốc Điều hành của "Dịch vụ Di trú Hoa kỳ "và ông Sean Callahan, Chủ tịch" Dịch vụ Cứu trợ Công Giáo "đã lên tiếng trong một tuyên cáo chung gửi cho Thông tấn xã Fides.
Vào ngày 9/11, Tổng thống Trump đã ban hành luật cấm những người đến biên giới phía nam giữa hoa kỳ và Mexico không được xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Điều này phản lại luật tị nạn hiện hành.
Trong tuyên bố được các Cơ quan Công Giáo đồng lên tiếng chúng tôi tìm thấy: "Trong khi chúng ta công nhận quyền của mọi quốc gia về biên giới, chúng ta thấy hành động công bố của TT Trump có cái gì bất ổn và gây lên một nghịch lý sâu sắc. Những người trong đoàn di cư từ Trung Mỹ, có thể họ ở trong tình trạng bất an tại Mexico hoặc bị rơi vào tình huống bị giam giữ vô thời hạn trong các trại giam giữa biên giới Hoa Kỳ và Mexico.
Chúng tôi khẳng khái lên tiếng xác tín rằng việc di cư không phải là tội! và mỗi người trong hoàn cảnh bất an có quyền đi tìm nơi nương náu an toàn và chúng tôi yêu cầu chính quyền hãy tìm kiếm một giải pháp nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống di dân hiện tại, đồng thời đảm bảo bảo vệ trẻ em và những gia đình dễ bị tổn thương vì bị đàn áp, nên họ phải đi tìm kiếm sự bảo vệ bất luận họ từ đâu đến!"
Hiện tại có 400 người Honduras đã đến được biên giới Mexiaco và Hoa kỳ và có lẽ còn có 3 ngàn người nữa đang đến. Sự căng thẳng trong việc đăng ký là tỵ nạn đang xảy ra ở cả hai bên biên giới vì nhóm người di cư muốn được phép vào Hoa kỳ cách hợp pháp . Do đó, đương đơn phải chờ được văn phòng di trú, có mặt tại biên giới lấy khẩu cung và thanh lọc! Đây sẽ là một việc làm nhức nhối trước con số đang tuốn về quá đông! Thành phố Tijuana chưa sẵn sàng để nhận một đoàn di dân đông đúc như vậy"! Ông thị trưởng của thành phố biên giới này nói với báo chí rằng thành phố hiện đang cố gắng đáp ứng với số người đã tới trong hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 11, nhưng mà sẽ có thêm 2 nghìn người nữa sắp đến, sẽ gây nên một cuộc khủng khoảng đầy khó khăn và bế tắc. (CE) (Agenzia Fides, 16/11/2018)