Vào tháng 6, Văn phòng Toàn quốc về Tu sĩ Hưu trí (NRRO) đã phân phối 28 triệu đô la hỗ trợ tài chính cho 360 cộng đoàn các tu sĩ Hoa Kỳ để giúp chăm sóc các tu sĩ già. Khoản tài trợ này được thực hiện trong cuộc thu góp do Quỹ Tu sĩ Hưu trí, một kêu gọi hàng năm tại các giáo xứ gây phúc lợi cho khoảng 30,000 tu sĩ cao niên cũng như các cộng đoàn của họ.

Lời kêu gọi mới nhất được tổ chức tại hầu hết các giáo xứ Công Giáo Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2018 và quyên góp được 27,7 triệu đô la.

Được gọi là Hỗ trợ Chăm sóc Trực tiếp, khoản tài trợ được giải ngân đại diện cho phần lớn hỗ trợ tài chính do NRRO phân phối. Các cộng đồng tu sĩ kết hợp các quỹ này với thu nhập và tiết kiệm của riêng họ để giúp đáp ứng các chi phí như thuốc theo toa và chăm sóc điều dưỡng. Trong những năm qua, sự hỗ trợ này đã giúp nhiều cộng đồng tu sĩ ổn định việc hưu trí của họ.

Tuy nhiên, nhiều người khác tiếp tục phấn đấu với chi phí hưu trí ngày càng tăng và số lượng thành viên cao tuổi ngày càng cần được chăm sóc. Đáp lại, Ủy ban Quản lý NRRO đã tăng số tiền được giải ngân cho Hỗ trợ Chăm sóc Trực tiếp vào năm 2019 từ 25 triệu đô la lên 28 triệu đô la, với khoản tài trợ bổ sung được thực hiện thông qua đầu tư và quản lý tài chính cẩn thận.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn những người Công Giáo có liên quan trên khắp Hoa Kỳ” Nữ tu Stephanie Still, Giám đốc điều hành của NRRO phát biểu. “Sự hào phóng liên tục của họ đối với Quỹ Tu sĩ Hưu trí cho phép chúng tôi giúp đỡ các cộng đồng cần hỗ trợ ngay lập tức trong việc chăm sóc các thành viên già.”

Các Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã ra mắt Quỹ Hưu dưỡng cho Tu sĩ vào năm 1988 để giải quyết vấn đề thiếu kinh phí nặng nề về hưu trí trong các cộng đồng tu sĩ của quốc gia. Theo truyền thống, các nữ tu Công Giáo, nam tu và các linh mục Dòng - gọi chung là tu sĩ nam nữ phục vụ với mức lương rất thấp không bao gồm các khoản trợ cấp hưu trí. Ngày nay, hàng trăm cộng đồng tu sĩ thiếu tiền tiết kiệm hưu trí đầy đủ.

NRRO điều phối Quỹ Hưu trí hàng năm cho việc đồng góp và phân phối số tiền thu được cho các cộng đồng tu sĩ đủ điều kiện được hưởng. Nó cũng cung cấp chương trình giáo dục, dịch vụ và tài nguyên cho phép các cộng đồng tu sĩ thẩm định và chuẩn bị cho nhu cầu nghỉ hưu dài hạn. NRRO được tài trợ bởi Hội nghị Bề trên Cao cấp Nam giới, Hội đồng Bề trên Cao cấp Nữ giới, Hội nghị Lãnh đạo Tu sĩ Nữ và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

Từ năm 1989, Quỹ Hưu trí dành cho Tu sĩ đã thu góp và phân phát 803 triệu đô la. 80 đến 90 phần trăm tiền ủng hộ dung vào việc chăm sóc trực tiếp các tu sĩ già. Năm 2018, 306 cộng đoàn tu sĩ đã nhận được tài trợ cho 31,023 tu sĩ già.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: http://www.usccb.org/news/2019/19-128.cfm