Sáng thứ Ba 13/08/2019 rất đông đủ các Hội Đoàn Đoàn Thể đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly – Sydney hành hương ngày 13 kính Đức Mẹ và mừng kính Thánh Nữ Monica Quan Thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Sydney.

Mọi người tập trung trước tượng đài Đức Mẹ. Cha Phêrô Trần Văn Trợ Linh Hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney điều hợp dâng giờ đền tạ Đức Mẹ và sau đó kiệu cung nghinh tượng Thánh Nữ Monica về hội trường Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse. Cuộc kiệu rất trang nghiêm mọi người cùng hiệp với Ca đoàn Monica dâng lên Đức Mẹ Chuỗi Mân Côi Mùa Mừng cầu cho Gia Đình và Cộng Đồng đặc biệt cầu cho các Hội viên đã qua đời.

Xem Hình

Khi kiệu tượng Thánh Nữ Monica về đến hội trường an vị trên bàn thờ. Chị Lê Kim Phước đọc sơ lược về tiểu sử của Thánh Nữ Monica đồng thời Cha Trần Văn Trợ Linh hướng ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney nhân dịp ngày 13 hành hương kính Đức Mẹ và giới thiệu qúy Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lậm, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Lê Hồng Mạnh và Cha Nguyễn Thái Hoạch cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi đã nói về cuộc đời của Thánh nữ Monica là một người mẹ tuyệt vời, một người vợ trung trinh, một hình ảnh của vị Thánh nhân mà chúng ta mừng kính Bổn Mạng hôm nay.. Đối với Thánh nữ Monica thì cái khổ lớn nhất của Ngài không phải vì chồng vì con, cho dù cậu Augustino có hư hỏng cách mấy Ngài vẫn thương. Cái khổ mà làm cho Ngài khổ là chồng và con không còn biết đến Thiên Chúa là ai nữa…và Thánh nữ Monica đã kiên trì liên tục cầu nguyện trong nước mắt và phó thác hết lên cho Thiên Chúa để Thiên Chúa định liệu….

Sau bài giảng là nghi thức Xức Dầu Thánh cho các vị cao niên, các vị đau yếu trong Cộng Đồng. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành phần hồn cũng như phần xác.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Lê Thị Hồng Hội Trưởng lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách, quý ân nhân và tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ Quan Thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney. Cám ơn quý Ban Thường Vụ, quý Hội Đồng Mục Vụ, Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly và các Ban Ngành Đoàn Thể. Sau cùng Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm cũng ngỏ lời chúc mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sydney.

Thánh lễ kết thúc mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng bổn mạng trong nhà ăn Trung Tâm và kết thúc vào lúc 1pm

Diệp Hải Dung