PHÂN ƯU
Trong niềm tin vào Chúa Kito phục sinh, chúng tôi nhận được tin:

Cụ Bà Maria Phạm Thị Ngợi
Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1927 tại Hoành Đông, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
đã được Chúa gọi về lúc 2g chiều thứ Sáu, ngày 06/09/2019, tại San Jose, California, USA
Hưởng thọ 91 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ TANG LỄ
Linh cữu được quàn tại: Darling & Fisher Garden Chapel
471 E. Santa Clara St., San Jose, CA. 95112, Điện thoại: (408) 998-2226

Thứ Sáu, ngày 13/ 09/2019
11:00AM: Nghi thức phát tang
12:00PM - 8:00PM: Thăm viếng và Cầu nguyện

Thứ Bảy, ngày 14/ 09/ 2019
10:00AM – Thánh Lễ Tiễn Đưa Tại Thánh Đường Saint Maria Goretti
2980 Senter Road, San Jose, CA. 95111, Điện Thoại: (408) 363-2300

Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được di chuyển về Việt Nam
và được an táng tại quê nhà: Giáo Xứ Đất Hứa, Giáo Phận Long Xuyên.

Bà Cụ Bà Maria Phạm Thị Ngợi là thân mẫu của Soeur Marie Đặng Thị Yến
và anh Đặng Văn Kiếm, cộng tác viên của VietCatholic.

Xin thành kính phân ưu và xin Thiên Chúa là Cha nhân lành đón linh hồn bà cụ Maria
vào Thiên Quốc nơi đầy ánh sáng và bình an.

LM John Trần Công Nghị
và toàn thể Anh Chị Em VietCatholic Network