13. Linh hồn ơi, ngươi phải nhiệt tình yêu mến và thiết tha kỳ vọng cuộc sống hạnh phúc trên trời của các thánh, trong cuộc sống này có hoạt động mà không có lao nhọc, có nghỉ ngơi mà không có mệt nhọc, có sự sống mà không có sự chết, có các thiên thần không ngừng ca ngợi Thiên Chúa.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info