46. TRẢ TÔI CÁI MẶT ĐỎ

Có một người trước khi đi dự tiệc tại nhà bạn thì uống rượu đỏ mặt đỏ mày.

Đến khi ngồi vào bàn tiệc tại nhà bạn thì cảm thấy mùi rượu quá nhạt, càng uống càng thấy không có mùi vị gì, ngay cả rượu uống trước đó cũng tỉnh luôn, hết còn đỏ mặt nữa.

Tiệc xong, anh ta nói với chủ nhà:

- “Rượu của ngài rất ngon, nhưng xin ngài trả lại cái mặt đỏ kè cho tôi !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 46:

Con người ta, có người vì sĩ diện mà sống và có người vì sĩ diện mà chết, hai loại sĩ diện này đều không nên có nơi người Ki-tô hữu, bởi vì sĩ diện chẳng qua là sự sân si của con người mà thôi; lại có người vì sĩ diện mà thành đạt và có người vì sĩ diện mà đem tương lai của mình quăng vào thùng rác, hai loại sĩ diện này –xét cho cùng- cũng không nên có nơi người Ki-tô hữu, bởi vì những người thành đạt vì sĩ diện thì phần nhiều sẽ trở thành kiêu ngạo và có khi nổi tính bạo tàn…

Uống rượu mặt không đỏ là vì đã tỉnh rượu rồi đó là điều đáng mừng, nhưng vì sĩ diện sợ người khác chê là mình không dám uống rượu vì mặt không đỏ nên...đòi lại cái mặt đỏ, đó là điều đáng lo đáng sợ.

Đừng đòi hỏi Đức Chúa Giê-su trả lại những gì mình đã làm ơn làm phước cho người khác, những hãy sợ lòng bác ái của mình bị nhuốm màu đỏ của mùi kiêu ngạo khi đưa tay giúp đỡ tha nhân mà thôi...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info