45. CÁI LƯỠI TO CỦA CON RÙA

Có người ngồi rửa gan heo bên cái giếng, vì không cẩn thận nên để một cái gan heo rơi xuống giếng, có một con rùa nhìn thấy liền nhảy lên đớp, nhưng vì gan heo thì lớn mà miệng rùa thì nhỏ, nên con rùa ngậm để gan heo thò ra ngoài miệng.

Có người khác thấy vậy thì kinh ngạc la to:

- “Mau đến coi, cái lưỡi của con rùa to ơi là to !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 45:

Ở nước ngoài, những đoạn đường nào có xe lửa chạy ngang, mặc dù có hàng chắn tự động mỗi khi xe lửa sắp chạy qua và chuông báo, nhưng người ta vẫn viết ba chữ to tướng để cảnh báo người chạy xe: dừng, nhìn, nghe.

Dừng lại để nhìn cho rõ và nghe cho kỷ.

Trong cuộc sống đời thường cũng thế, nếu ai cũng biết dừng đúng lúc khi không cần thiết, thì sẽ hạn chế được nhiều điều đáng tiếc xảy ra; nếu ai cũng biết để ý nhìn người bên cạnh đang cần gì nơi mình để giúp đỡ, thì hàng xóm, cộng đoàn sẽ đầy tình thân ái và rộn rã tiếng cười vui; nếu ai cũng biết lắng nghe tiếng nói của nhau trong tinh thần xây dựng, thì cuộc sống sẽ chan hòa những ý vị tình người.

Chỉ mới nhìn thấy cái vật to nơi miệng con rùa mà đã la toáng là lưỡi con rùa quá to, thì đúng là người nông nỗi hàm hồ…

Người Ki-tô hữu nhờ luôn suy tư Lời Chúa mà biết dừng đúng lúc, biết nhìn thánh ý của Thiên Chúa qua biến cố, biết nghe Lời của Ngài qua hoàn cảnh để sống đẹp ý Ngài hơn, đó là người khôn ngoan vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info