22. Tôi sinh ra không phải vì thế gian này mà vì Thiên Chúa, tôi chỉ muốn chú ý thiên đàng chứ không coi trọng thế tục.

(Thánh Stanislaus of Cracow)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info