44. TỰ KHOE CON MÌNH

Ông bố và con trai cùng đồng hành.

Ông bố gặp một người quen biết, người này không biết con của ông ta, bèn hỏi:

- “Đây là ai?”

Ông bố liền trả lời:

- “Người này tuy là con rể đời thứ chín của cháu ngoại sứ bộ thượng thư được triều đình sủng ái, nhưng lại là con của tôi.”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 44:

Ở đời, có những cha mẹ hãnh diện vì con của mình học hành thành đạt, cái hãnh diện này là chính đáng, vì công lao khó nhọc nuôi con cái ăn học vất vả của cha mẹ, cho nên khi con cái thành đạt thì đó là niềm vui to lớn của những bậc làm cha mẹ.

Ở đời, có những cha mẹ hãnh diện với bà con hàng xóm vì con mình làm linh mục, cái hãnh diện này cũng rất xứng đáng vì cha mẹ đã hy sinh dâng con của mình cho Thiên Chúa; nhưng cũng ở đời, có những cha mẹ thay vì hiền lành và khiêm tốn vì con mình được Thiên Chúa chọn làm linh mục, thì lại khoe khoang, kiêu ngạo, đi đâu cũng muốn ăn trên ngồi trước vì mình là ông cố bà cố (cha mẹ của linh mục), bắt người khác phải hầu hạ phục vụ mình…

Con cái thành đạt, làm linh mục hay làm tu sĩ nam nữ là điều đáng mừng đáng vui, và đáng vui hơn nữa khi có người hỏi cha mẹ: vị linh mục, ông thầy kia, bà xơ nọ là ai vậy? Cha mẹ chỉ cần trả lời đó là con của tôi, là được rồi, cần gì phải nói nó đi du học bên Mỹ bên tây bên tàu mới về, nó là thư ký riêng của vị này vị nọ, nó nổi tiếng lắm.v.v…

Thiên Chúa cũng rất hãnh diện về những con cái của Ngài, nếu mỗi người trong chúng ta biết yêu mến nhau, sống khiêm tốn mà không khoe khoang cái hay cái tốt của nhau…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info