5. Hỡi những người yêu mến thế gian, những người ngu xuẩn bất hạnh ơi, các ngươi đi đâu để tìm kiếm sự thỏa mãn lòng dạ các ngươi? Các ngươi hãy đi đến cùng Đức Chúa Giê-su, Ngài là Đấng duy nhất có thể làm thỏa lòng các ngươi.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info