MỘT CHỌN LỰA ĐỊNH HÌNH MỌI CHỌN LỰA
“Các con có muốn bỏ đi không?”.

Toạ lạc uy nghi trên đỉnh đồi cao nhất ở Toledo là Alcazar, một pháo đài có từ thế kỷ 16. Trong cuộc nội chiến của những năm 1930, lãnh đạo Quốc Dân Đảng nhận một cuộc điện thoại từ con trai, người đã bị bắt bởi nhóm Trung Thành. Nội dung: ‘Nếu không giao nộp Alcazar, họ sẽ giết con trai ông!’. Người cha cân nhắc, suy tính, và đã đưa ra ‘một chọn lựa định hình mọi chọn lựa’. Với trái tim trĩu nặng, ông nói với cậu, “Vậy thì con hãy chết như một người đàn ông!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trước sự việc nhiều người bỏ đi, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, “Các con có muốn bỏ đi không?”, Lời Chúa hôm nay nói đến ‘một chọn lựa định hình mọi chọn lựa’: chọn đi theo Ngài!

Bài đọc thứ nhất tường thuật nỗi hân hoan của những con người chọn đi theo Chúa Giêsu khi họ thấy Phêrô đi đến đâu, phép lạ xảy ra đến đó. Ênêa bất toại được lành; Tabitha, người chết bước đi; Hội Thánh Giuđêa, Galilêa, Samaria, Lyđa, Sarôna và Gioppê vui mừng. Họ cảm nhận ơn Chúa như Thánh Vịnh đáp ca biểu lộ, “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?”. Thế nhưng, thử hỏi, họ đang chọn đi theo Chúa Giêsu hay đang bị mê hoặc bởi các phép lạ môn đệ Ngài làm? Có lẽ, họ đang phấn khích về các phép lạ nhiều hơn!

Tin Mừng hôm nay cho thấy một bối cảnh hoàn toàn ngược lại. Chúa Giêsu vừa nói với người Do Thái về Chúa Cha, về Bánh Hằng Sống, thịt máu Ngài. Họ phản ứng, “Lời gì mà chói tai quá! Ai nghe cho nổi!”. Họ không chấp nhận Ngài là Con Thiên Chúa; càng không chấp nhận Ngài là bánh ban sự sống, hiến mình cho họ làm của ăn! Hành động tin vào thần tính của Chúa Giêsu là tiên thiên, nền tảng, để họ có thể thực hiện hành vi đức tin tiếp theo, tin Ngài là ‘Bánh Từ Trời’. Vì thế, tin nhận Giêsu là Thiên Chúa là ‘một chọn lựa định hình mọi chọn lựa’. Không chấp nhận chân lý này, những mặc khải về sau sẽ trở nên khó khăn. Kết quả là họ bỏ đi!

Phần các môn đệ, “Các con có muốn bỏ đi không?”. Phêrô đáp, “Bỏ Thầy, chúng con biết đi với ai?”. Phêrô đã tin vào thần tính của Chúa Giêsu, “Chúng con tin nhận Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Niềm tin giúp Phêrô khẳng định mà không lần lữa, dẫu không hiểu hết. Cả khi con đường theo Thầy mù mịt và đau khổ như nó sẽ là, Phêrô vẫn không nghĩ ông sẽ chọn một hướng nào khác vốn có thể tốt hơn. Phêrô đã đưa ra ‘một chọn lựa định hình mọi chọn lựa!’.

Anh Chị em,

“Các con có muốn bỏ đi không?”. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi bạn và tôi như thế! Và Ngài đợi câu trả lời. Bản thân Ngài cũng đã có ‘một chọn lựa định hình mọi chọn lựa’. Dường như Ngài cũng đã nghe những lời này từ Chúa Cha, “Vậy thì con hãy chết như một người đàn ông!”; và còn hơn thế, “Hãy chết như một Đấng Cứu Độ!”. Ngài chọn thánh ý Cha và tuyệt đối đi trong đường lối Ngài; đường lối đó là yêu thương, hiến mình trên thập giá và trên các bàn thờ làm của ăn mỗi ngày. Chớ gì bạn và tôi cũng nghe được những lời của Chúa Cha, “Vậy thì con hãy sống và chết như những con trai, con gái của Ta!”. Muốn được vậy, hãy chọn Giêsu, chọn sống và theo đuổi các giá trị làm cho sống, sống một cuộc sống nên thánh. Chọn lựa ấy không chỉ xảy ra một lần nhưng lặp lại từng ngày, qua từng biến cố, từng công việc, trong từng giây phút.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, cho con biết chọn Chúa và chỉ làm theo những gì Chúa muốn mỗi ngày. Được như thế, nhất định, con sẽ nên thánh!”, Amen.

(Tgp. Huế)