Cuộc Rước Kiệu kính Đức Mẹ La Vang và Thánh Lễ đại trào làm phép viên đá đầu tiên xây Tượng Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô, thuộc giáo phận Orange, Nam Cali, đã được bắt đầu từo lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 21 Tháng Mười, với sự tham dự của trên 3.000 giáo dân. Đức Cha Kevin Vann chủ sự đại lễ cùng với Đức cha phụ tá và các linh mục đồng tế. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Huế, và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám Mục Việt Nam, mang một ý nghĩa rất đặc biệt, vì Quảng Trị thuộc TGP Huế là nơi Đức Mẹ La Vang đã hiện ra năm 1798.

Hình ảnh

Đại lễ bắt đầu với nghi thức làm phép tượng trong nhà thờ và cuộc rước long trọng trang nghiêm từ nhà thờ ra lễ đài, qua khu vực sẽ xây tượng đài. Nhiều người chiêm ngưỡng khi cung nghinh tượng Đức Mẹ La Vang từ trong nhà thờ ra địa điểm xây linh đài, đã rướm nước mắt trong niềm vui tràn đầy tâm tình sốt sắt và niềm thổn thức quê hương.

Trong không gian thơm nức mùi trầm hương, nghi lễ và Thánh Lễ được cử hành trên khán đài ngay tại địa điểm sẽ xây Linh Đài Đức Mẹ, phía sau nhà thờ, trong một quảng trường riêng biệt. Trong bài giảng Đức cha Kevin nói rằng: "Tất cả mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, và chúng ta chỉ là dụng cụ của Ngài. Vì thế, chúng ta có thể hát kính dâng Thiên Chúa bài ca mới --như chúng ta đã từng hát-và hôm nay-- chúng ta hát trước Linh Đài Mẹ La Vang này, tại khuôn viên nhà thờ Chánh Toà, tin tưởng rằng, bài ca mới này sẽ được hát mãi tới muôn muôn thế hệ mai sau."

Đến nghi thức làm phép địa điểm xây linh đài và viên đá đầu tiên, 10 người sẽ có tên trên phiến đá được vào khu vực làm phép.

Kết thúc thánh lễ, Đức TGM Nguyễn chí Linh đã nói lên niềm vui mừng được hiệp nhất và nối kết với tòan thể anh chị em Việt Nam nơi đây qua hình ảnh Đức Mẹ và tượng đài La Vang trong khuân viên nhà thờ chính tòa thời danh Christ Cathedral này. Ước chi sự gắn bó với Đức Mẹ La Vang là điểm nối kết đức tin, tình yêu quê hương, văn hóa và truyền thống của di sản chung của chúng ta...

Phần thứ ba là Thánh Lễ Đại Trào. Sau đó là tiệc mừng có sổ xố và văn nghệ.

Bài giảng của Đức Cha Kevin Vann trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công tượng đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà thờ chính tòa Christ Cathedral

(do LM Nguyễn văn Tuyên chuyễn ngữ)

Anh Chị em thân mến,

Xin chào mừng anh chị em trong ngày vui hôm nay, dành cho dự án Nhà Thờ Chánh Toà Chúa Kitô-Giáo Hội địa phương, nhất là cho dự án Mẹ La Vang, tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, người đã cầu nguyện và che chở con các con của mẹ trong nhiều năm qua. Thật là điều hãnh diện chào mừng Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo Mục Giáo Phận Huế, nơi có linh đài Mẹ La Vang tại VN. Chúng con chào mừng Đức Tổng với lời cầu nguyện, với trọn con tâm hồn và lòng biết ơn. Cám ơn Đức Tổng đã hiện diện với chúng con hôm nay. Cám ơn tất cả những anh chị em về lòng quảng đại đóng góp và là những nhân chứng hứa dâng cúng cho công trình này. Lòng quảng đại cho dự án La Vang và cho công trình trùng tu nhà thờ Chánh Toà sẽ giúp cho chúng ta hôm nay, và cho nhiều thế hệ tương lai đến đây cao rao và tôn vinh danh Thiên Chúa. Xin hãy nhớ cho rằng đối với TC, thì không có gì không thể làm được, như lời Thiên Thần Gabriel nói trong Lễ Truyền Tin.

Trong bài PA hôm nay từ Thánh Matthêu, qua đó Chúa Giêsu trả lời cho những người Pharisiêu cố gắng gài bẫy Chúa rằng, rằng “Hãy trả lại cho Cesar điều thuộc về Cecar, trả về cho TC điều thuộc về TC.”

Lòng quảng đại và niềm phấn khởi anh chị em dành cho linh đài này là lời nhắc nhở cho chúng ta rằng, cuối cùng, mọi sự thuộc về Chúa: cuộc sống của chúng ta, niềm hi vọng, ước mơ, và cả lời cầu nguyện nữa. Vậy thì hôm nay, tại dự án Linh Đài Mẹ La Vang này, và trong công trình toàn thể khuôn viên Nhà Thờ Chánh Toà, chúng ta trước hết hãy dâng lên Thiên Chúa trọn cuộc sống, linh hồn, tài sản, niềm hi vọng, và ước mơ. Linh đài này sẽ là bằng chứng của sự tin cậy vào Chúa, Đấng sẽ không thua trong việc ban phát ơn lành cho chúng ta.

Rất nhiều anh chị em đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về ơn Mẹ Chúa Giêsu đã giúp đỡ, và hướng dẫn anh chị em khỏi những hoàn cảnh tưởng như không thể vượt qua được. Tuy nhiên, lời Xin Vâng của Mẹ và sự trung thành của Mẹ với Thiên Chúa đã đưa chúng ta đến đây ngày hôm nay, và còn tiếp tục khuyến khích chúng ta nữa.

Tất cả mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, và chúng ta chỉ là dụng cụ của Ngài. Vì thế, chúng ta có thể hát kính dâng Thiên Chúa bài ca mới --như chúng ta đã từng hát-và hôm nay-- chúng ta hát trước Linh Đài Mẹ La Vang này, tại khuôn viên nhà thờ Chánh Toà, tin tưởng rằng, bài ca mới này sẽ được hát mãi tới muôn muôn thế hệ mai sau.

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta luôn mãi!

Nguyên văn bài giảng của Đức Cha Kevin Vann trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công tượng đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà thờ chính tòa Christ Cathedral

Dear brothers and sisters in the Lord,

A very special welcome on this most joyful day for the Christ Cathedral project, our Local Church, and all who have been involved in this project of Our Lady of LaVang, which honors the Mother of God, as she has prayed for and protected so many of us over the years. It is a very special honor to welcome Archbishop Linh, from the Archdiocese of Hue, where the Shrine is located in Vietnam! With all of our prayer, hearts and gratitude, we welcome you today, Your Excellency! Thank you for being with us! Thank you as, as well, everyone here, for your generosity, goodness, commitment and witness in this project. Your generosity to the Shrine of Our Lady of LaVang, and Christ Cathedral, will help us today, and all generations that follow us here to proclaim the glory of God and know that nothing is indeed impossible for God, as the Angel Gabriel said at the Annunciation.

The Gospel for this weekend is from St. Matthew, where Jesus said in reply to the Pharisees, who were trying to trick him, to say to “Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God!

The generosity and desire for this shrine is a reminder to us, that in the end, all belongs to God: our lives, hopes and dreams and prayers. Let us today, in this Shrine of Our Lady of LaVang, and the entire Cathedral project to give all of our selves, our lives and our treasure, our hopes and dreams to God first. This shrine can be an great example of trusting in God, who will not be outdone in His generosity to us!

So many of you, in your stories of your lives to me, have said again and again how the Mother of Jesus was with you and guided you through nearly impossible conditions. Yet, Mary’s yes and her fidelity to God has brought us to this day together, and continues to inspire us.

All belongs to God, and we are but his instruments! Thus, we can indeed Sing to the Lord as new Song – as so many of you have done here – and we now, with this Shrine to Our Lady, and our Cathedral, insure that that new song is sung to all generations to come!

God bless you always!!

Mọi chi tiết liên quan đến dự án, xin vào trang mạng www.LaVangUSA.org, hoặc liên lạc với các Ban La Vang qua số điện thoại 714-696-8981, hoặc email info@LaVangUSA.org.