Hai bổ nhiệm quan trọng trong ngành truyền thông của Tòa Thánh.

Ông Andrea Tornielli và Andrea Monda
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm nay, thứ ba, 18 tháng 12 năm 2018 loan báo Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm nhà báo người Ý Andrea Tornielli làm Giám đốc Bộ Truyền Thông và ông Andrea Monda làm chủ bút tờ báo Osservatore Romano của Tòa Thánh.

Ông Andrea Tornielli là ký giả của nhiều tờ báo khác nhau ở Ý, chuyên theo dõi tin tức ở Vatican, đồng thời trong hơn 20 năm qua ông đã viết nhiều tác phẩm. Năm nay 54 tuổi, ông có gia đình và 3 con. Ông là chuyên viên về Vatican và là nhà bỉnh bút của tờ La Stampa từ năm 2011, đồng thời là điều hợp viên của mạng lưới Nội Tình Vatican ( Vatican Insider) xuất bản bằng ba thứ tiếng: Ý, Anh ngữ và Tây Ban Nha

Tornielli là tác giả của blog Sacri Palazzi, nơi cung cấp những thông tin chuyên sâu về Vatican. Ông đã xuất bản hơn 50 đầu sách và tiểu luận về lịch sử Giáo hội.

Thông cáo của Tòa Thánh cũng nói khi bổ nhiệm Andrea Monda làm chủ bút tờ Oservatore Romano, Đức Giáo Hoàng cũng đã trao tặng danh hiệu Giám đốc danh dự cho Giovanni Maria Vian, người đã lãnh đạo cơ quan truyền thông này trong 11 năm qua.

Andrea Monda là một tác giả và giáo sư đại học 52 tuổ, đã lập gia đình và có một con. Ông có văn bằng Luật và văn bằng Tôn giáo học.

Ông viết nhiều thể loại cho các báo chí, như tờ Avvenire và La Civiltà Cattolica, ông dạy môn tôn giáo, điều khiển các cuộc hội thảo về Kitô giáo và Văn học tại các trường Đại Học Giáo Hoàng.

Nguyễn Long Thao