30. Chịu nhẫn nhục nghịch cảnh thì nghịch cảnh sẽ không vùi dập con, trái lại còn đưa con lên cao hơn.

(Thánh Isidorly)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info