29. NGUYÊN DO ĂN PHÂN

Có người hỏi:

- “Tại sao chó có thể ăn xương?”

Có người khác trả lời:

- “Bởi vì trong bụng nó có thuốc tiêu hóa xương.”

Lại hỏi:

- “Tại sao nó thích ăn phân người?”

Trả lời:

- “Bởi vì trong bụng nó không hiểu rõ đạo lý nên thích ăn phân người?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 29:

Có người dùng câu chuyện này để hỏi người khác:

Hỏi: Tại sao mấy ông quan thích ăn hối lộ tham nhũng?

Trả lời: Bởi vì trong bụng của họ nghĩ rằng mình có chức quyền, và có ô dù to tổ bố đỡ đầu rồi, nên dễ dàng ăn hối lộ, tham nhũng…

Hỏi: Tại sao họ thích ăn hối lộ, ăn tiền của người nghèo, nhũng nhiễu dân lành?

Trả lời: Bởi vì trong lòng họ không có đạo lý nên thích ăn hối lộ của người nghèo, làm nghèo đất nước và ức hiếp dân lành…

Đúng là khi trong bụng không có đạo lý, thì sẽ làm những chuyện trời không dung đất không tha và người ta thì rên xiết…

Thật tội nghiệp cho họ quá chừng chừng !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info