30. ÁO CỦA HOÀNG ĐẾ

Có một người hành khất từ kinh thành về nhà, khoe khoang với mọi người là mình có thấy hoàng đế.

Có người hỏi:

- “Hoàng đế mặc áo gì?”

Đáp:

- “Đội trên đầu là cái mũ bách ngọc có hình chạm trổ, trên người mặc áo trường bào làm bằng vàng.”

Hỏi:

- “Mặc áo bằng vàng thì làm sao mà quỳ xuống vái?”

Người hành khất nghe xong thì chửi người ấy một tiếng, nói:

- “Ha ha, thật không hiểu chuyện đời, đã làm hoàng đế rồi thì còn vái lạy ai nữa chứ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 30:

Hoàng đế thì không cần phải vái lạy ai nữa, bởi vì hoàng đế là chức tước cao nhất của một quốc gia, một nước, nhưng hoàng đế phải bái thờ Thiên Chúa là Đấng đã ban cho hoàng đế chức quyền cao nhất, để hoàng đế lãnh đạo toàn dân sống theo ý muốn của Thiên Chúa là công bằng và yêu thương.

Hoàng đế thì không cần phải vái ai nữa, nhưng hoàng đế phải nể nang và bái phục người khôn ngoan, người hiền đức…

Chỉ có Thiên Chúa mới không bái lạy ai mà thôi, bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng muôn loài, nhưng giữa người với nhau thì cần phải có lòng nể nang nhau trong sự khiêm tốn, nhất là phải coi trọng chức vụ quyền hành hợp pháp của người khác, vì như thế là chúng ta cộng tác vào sự trật tự chung của nhân loại mà Thiên Chúa đã đặt định.

Người Ki-tô hữu thì không bái lạy một ai trên mặt đất này, cho dù người đó là thiên tử, là hoàng đế, là ma quỷ hay thiên thần, nhưng người Ki-tô hữu chỉ bái lạy một Thiên Chúa duy nhất với tất cả tâm tình yêu thương và cảm tạ mà thôi…

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi.” (Mt 5, 1-13)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info