32. Sống chính là cùng ở vớiĐức Chúa Giê-su, ở đâu có Ngài thì ở đó có cuộc sống, ở đó chính là thiên đàng.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info