53. TƯỚNG NGỰA TRONG TAY

Đường Huyền Tông rất thích ngựa tốt, nhưng ngựa nuôi trong chuồng của hoàng cung thì không thể làm cho ông ta vừa lòng, ông ta bèn hỏi Hoàng Phan Xước:

- “Ta muốn có ngựa tốt từ rất lâu rồi, không biết ai giỏi về coi tướng ngựa?”

Phan Xước trả lời:

- “Ba vị thừa tướng đương kim rất giỏi về ngựa”.

Huyền Tông nói:

- “Khi ta với họ nghị luận việc triều đình, hỏi đến các tri thức khác, thì từ trước đến nay không nghe họ nó giỏi về ngựa, ông làm sao biết được?”

Trả lời:

- “Mỗi ngày trên con đê cát này tôi đều thấy các thừa tướng cưỡi những con ngựa rất tốt, thì có thể biết họ rất giỏi về ngựa”.

Huyền Tông không nín cười được...

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 53:

Cưỡi ngựa tốt chưa chắc đã giỏi về coi tướng ngựa, lái xe giỏi chưa chắc đã giỏi về cách biết xe tốt xe xấu, bởi vì cưỡi ngựa lái xe thì chỉ cần học trong một vài tháng thì biết, nhưng biết coi ngựa hay xe tốt thì phải có quá trình nhiều năm nghiên cứu, kinh nghiệm.v.v...

Đi lễ đọc kinh nhiều nhưng chưa chắc là người Ki-tô hữu tốt; góp công góp của xây dựng nhà thờ, làm công tác từ thiện nhiều, nhưng chưa chắc là một Ki-tô hữu thánh thiện; giảng hay viết nhiều sách nhưng chưa chắc là một linh mục thánh thiện. Bởi vì ai cũng có thể làm một vài việc thiện trong đời, bởi vì linh mục nào cũng có thể giảng hay viết sách nhiều, nhưng cái quan trọng của sự nên thánh chính là sống như mình đã giảng dạy, viết như mình đã sống, làm việc thiện như tấm lòng thành của mình, cốt lõi của sự thánh thiện là ở đó vậy.

Ngựa nuôi trong hoàng cung chưa chắc là ngựa hay, làm người Ki-tô hữu thì chưa chắc là Ki-tô hữu đạo đức thánh thiện, chỉ có những ai yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống, mới là người Ki-tô hữu đích thực theo nghĩa của nó mà thôi...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info