8. Người cam tâm từ khước khoái lạc vật chất của thế tục, khi lìa khỏi thế gian thì không cảm thấy đau khổ.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info