Các giáo phận Công Giáo trên khắp nước Anh và xứ Wales sẽ sớm tham gia vào một chương trình tiếp cận cộng đồng mới được gợi hứng từ Đức Thánh Cha Phanxicô để giúp các giáo sĩ và các tín hữu tích cực loan báo niềm vui Tin Mừng.

Phát biểu nhân dịp công bố trên toàn quốc dự án mang tên Công bố 15, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám Mục của Westminster, cho biết: "Đây là sáng kiến tiên phong dành cho tất cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Tại sao? Bởi vì tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một sứ mạng là loan báo niềm vui của Tin Mừng. Hàng loạt các ý tưởng khả thi đã được đưa ra để giúp hình thành nên những kế hoạch và sau đó thực hiện một cách có hiệu quả chương trình giáo xứ truyền giáo sẽ giúp tất cả chúng ta trở thành các môn đệ truyền giáo tốt hơn. Xin đừng để cơ hội này vuột khỏi anh chị em".

Theo trang web của các giám mục Anh và xứ Wales, Công bố 15 "nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích và truyền cảm hứng cho các chương trình hành động mới của các giáo xứ truyền giáo sẽ liên quan đến tất cả 22 giáo phận Công Giáo trên khắp đất nước chúng ta, cũng như địa phận quân đội và Giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Walsingham".

Đức Hồng Y Nichols nói thêm: "Công bố 15 là thiết thực và tập trung vào các câu hỏi thực hành như ‘làm thế nào’ để thực hiện điều này điều nọ bởi vì dù chúng ta có nhiệt tình đến đâu đi nữa đôi khi chúng ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể chia sẻ đức tin của chúng ta một cách tự tin và hân hoan. Sáng kiến này nhằm mục đích giải quyết những khó khăn như thế. Nó được linh hứng bởi Tông huấn Niềm vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó ngài viết: "Tôi muốn khích lệ các tín hữu đi vào một chương mới của công cuộc loan báo Tin Mừng ngập tràn niềm vui này, đồng thời vạch ra những lối đi mới cho hành trình của Hội Thánh trong những năm sắp tới".

Công bố 15 có năm phần: chuẩn bị tài nguyên cho các nhóm nhỏ trong các giáo xứ (sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2015); đêm canh thức cầu nguyện vào tối ngày 11/07/2015; tổ chức Hội nghị truyền giáo Quốc gia ở Birmingham vào ngày 11/07/2015; tạo ra các kiểu mẫu để khích lệ việc tổ chức sự kiện Công bố 15 ở địa phương; phối hợp các tài nguyên Tân Phúc Âm hóa tiếp theo sau hội nghị truyền giáo Quốc gia.

Cha Mark O'Toole, Chủ tịch Bộ phận Loan báo Tin Mừng và Giáo lý của Hội đồng Giám mục cho biết: "Tông huấn Niềm vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô đem đến cho chúng tôi một kế hoạch chi tiết cho công cuộc truyền giáo của Công Giáo. Chúng ta được mời gọi đem đến cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô sự đơn sơ, nhưng triệt để và sáng tạo, thể hiện trong các cộng đoàn địa phương của chúng ta. Công bố 15 nhằm hỗ trợ và khích lệ ngày càng nhiều các giáo xứ có những bước tiến mới trong sứ mạng truyền giáo. Nó đang được cung cấp trong quan hệ đối tác với đồng sự trong các giáo phận Công Giáo trên khắp nước Anh và xứ Wales và hoàn toàn chú trọng thực hành. Một bước cụ thể đang được khích lệ là sự phát triển của đội ngũ giáo xứ truyền giáo. Hãy tham gia bằng nhiều cách khác nhau vố nđang được đề xuất".