Mạng lưới truyền hình của các giám mục Ý đã công bố lá thư cuối cùng của năm nữ tu Thừa Sai Bác Ái đã phục vụ người nghèo, người già, và người tàn tật ở Aden, Yemen.

Bốn trong số năm chị em đã bị giết trong một cuộc tấn công khủng bố hôm 04 tháng 3. Chị thứ năm còn sống nhờ ẩn nấp kịp thời và bây giờ đã được đưa ra khỏi Yemen.

Trong một lá thư viết cho nhà dòng tại Rôma, các chị cho biết bất cứ khi nào có ném bom "chúng tôi cùng quỳ gối trước Mình Thánh Chúa, cầu xin Chúa Giêsu đầy lòng thương xót bảo vệ chúng tôi và những người nghèo mà chúng tôi phục vụ và ban hòa bình cho đất nước này."

"Thiên Chúa không bao giờ chịu thua kém về lòng quảng đại miễn là chúng ta ở lại trong Ngài và ở giữa những người nghèo của Ngài"

"Khi bị dội bom, chúng tôi trốn dưới gầm cầu thang, tất cả năm chị em luôn luôn hiệp nhất. Chúng tôi sống với nhau, và sẵn sàng cùng chết với Chúa Giêsu, Mẹ Maria."