16. Trên thiên đàng con yêu quý tất cả, không có thứ gì mà con không muốn.

(Thánh Anselm)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info